Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Två företag uppges finansiera tilltänkt svenskspråkig privatskola, men vår granskning visar att det inte verkar stämma

Bemböle skola i Esbo och ett dokument över privatskolans finansiering.
Bildtext I ett dokument inlämnat till Undervisnings- och kulturministeriet framgår hur den tilltänkta privatskolan ska finansieras.
Bild: Yle

Finansieringen av den tilltänkta privatskolan i Bemböle i Esbo är mycket oklar. Det här framkommer när två, i ansökan namngivna, finansiärer kontaktas.

Undervisnings- och kulturministeriet avslår ansökan om tillstånd för en svenskspråkig privatskola i Bemböle i Esbo, berättade Svenska Yle förra veckan.

Det är föreningen Bemböle by och skola som vill starta en privatskola efter att Esbo stad lade ner Bemböle skola våren 2022.

Ansökan fick nej på grund av bristande elevunderlag, brist på finansiering och en bristfällig läroplan. Men föreningen ger sig inte och förbereder en ny ansökan, som ännu inte har lämnats in.

Finns tillräckligt med pengar enligt föreningsaktiv

Heidi Abrahamsson, som driver projektet, sa tidigare till Svenska Yle att föreningen har tillräckligt med pengar.

– Jag tänker inte gå ut med några summor men jag säger att vi har tillräckligt. Det har vi fått via olika samarbetspartners, sa hon förra veckan.

Föreningen har ordnat en småskalig penninginsamling som tillåter att man samlar in högst 10 000 euro, men det räcker inte långt.

Svenska Yle har tagit del av den tidigare ansökan och i den beräknas kostnaderna för det första verksamhetsåret vara drygt 350 000 euro.

Efter det första året kan staten finansiera verksamheten med hemkommunsersättning som ges per elev. Men i ansökningsskedet borde det finnas någon slags grundfinansiering.

Föreningen har därför sökt bidrag från olika håll, men skriver i ansökan till ministeriet att det är svårt att få bidrag innan skolan har ett tillstånd. Föreningen skriver också att man ska ansöka om ett banklån på 450 000 euro.

Namngiven finansiär säger sig inte kunna bidra med pengar

Två finansiärer står namngivna i ett dokument som föreningen skickat till ministeriet.

”Finansiering på 500 000 euro via självständiga aktörer: Hanskis maskinservice och Fun Academy”, skriver föreningen i en komplettering av ansökan.

Hanskis maskinservice har ett eget kapital på 46 000 euro och gjorde 2022 en förlust på 23 000 euro. Företaget är i finansbranschen.

När Svenska Yle ringer upp vd Mikko-Pekka Hanski säger han att företaget inte kan bidra med pengar men att han sagt att han kan vara rådgivare.

Efter det första korta telefonsamtalet svarar han inte på ytterligare frågor.

Peter Vesterbacka.
Bildtext Styrelseordförande i Fun Academy är Peter Vesterbacka.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Ingen klarhet i om Fun Academy finansierat projektet

Fun Academy är ett företag som utvecklar olika slags inlärningsmaterial. Företagets styrelseordförande är Peter Vesterbacka, känd från spelföretaget Rovio.

Svenska Yle frågar per mejl vd Sanna Lukander om Fun Academy finansierar privatskolan och hon svarar då:

”Fun Academy planerar att förstärka den svenskspråkiga småbarnsfostran och att säkra den finansiering som behövs är en del av helheten”, skriver Lukander.

Någon klarhet i om företaget finansierar projektet fås inte och Lukander svarar inte i telefon.

Till slut skriver hon i ett textmeddelande att Heidi Abrahamsson svarar på frågor.

Esbo stad godkände inte anbud om byggnaderna

Samtidigt förhandlar föreningen, enligt Heidi Abrahamsson, med Esbo stad om att köpa den gamla skolbyggnaden i Bemböle.

– Vi håller just nu på med pappersarbetet och det är i slutskedet, sa Abrahamsson förra veckan.

Esbo stads version ser ändå annorlunda ut. Enligt staden gav föreningen ett anbud om att köpa skolbyggnaden och den bredvidliggande rådgivningsbyggnaden till ett mycket lågt pris.

”Föreningens anbud ledde inte till fortsatta förhandlingar och staden har inte haft kontakt med föreningen efter att vi sade nej till anbudet”, skriver lokalchef Mauri Laurila vid affärsverket Esbo lokaler i ett mejl.

Staden har ingen användning för byggnaderna och är redo att sälja dem. Laurila skriver att utgångspriset inte är offentlig information i det här skedet.

”Om man har alla papper i skick blir det svårare att säga nej”

Svenska Yle har inte fått tag på Heidi Abrahamsson för den här artikeln.

Förra veckan sa hon att hon tror att privatskolan kan bli verklighet.

– Vi har åtgärdat de brister som påpekats, om ministeriet inte hittar på nya saker. Ministeriet vill inte ha privatskolor och därför är det svårt att få tillstånd. Om man har alla papper i skick och det finns en ekonomisk grund, underlag och kompetenta lärare blir det svårare att säga nej.

Föreningen ska skicka en ny ansökan till ministeriet under sommaren. Skolans verksamhet kan inledas tidigast höstterminen 2024.