Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nylands landskapsstyrelse vill att polisen utreder direktörens agerande

Landskapsfullmäktige vid Nylands förbund beviljade varken landskapsstyrelsen eller landskapsdirektör Ossi Savolainen ansvarsfrihet när de behandlade förbundets verksamhetsberättelse och bokslut på sitt senaste möte (13.6).

Savolainen kommer ändå att gå i pension som planerat.

Landskapsstyrelsen beslöt förra veckan göra en förundersökningsbegäran till polisen om Savolainens agerande. Det har att göra med hans roll i vissa av förbundets upphandlingar som man misstänker har gjorts utan konkurrensutsättning och där Savolainen eventuellt borde ha jävat sig.

Revisionsnämnden ska nu reda ut vilken styrelsens roll och ansvar var i oklarheterna kring upphandlingarna.

Nylands förbund är en samkommun med 26 kommuner. Planläggning och regionutveckling hör till dess viktigaste uppgifter.