Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aborterna ökade i fjol – men avgiftsfria preventivmedel verkar ha önskad effekt bland unga

Preventivmedel.
Bildtext Åtgärder som att göra akuta p-piller receptfria, införa sexualundervisning i läroplanen och dela ut gratis preventivmedel har minskat på antalet aborter bland unga.
Bild: Yle/Antti Kolppo

Antalet aborter som gjordes i Finland steg något under fjolåret, men i praktiken innebär det att antalet nu börjar vara tillbaka på nivån före pandemin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enligt THL är ökningen 2022 inte överraskande eftersom antalet aborter sjönk ovanligt mycket föregående år, en liknande utveckling har skett också i andra nordiska länder.

”Även om coronapandemin inte antas ha påverkat tillgången till abort, så inverkade säkert olika typer av restriktioner på mängden människokontakter ännu år 2021. 2022 hade restriktionerna till stor del lyfts, säger THL:s specialsakkunniga Anna Heino i ett pressmeddelande.

Sammanlagt utfördes ungefär 7 900 aborter under 2022, motsvarande siffra 2021 var 7 600. Flest aborter gjordes på Åland och i Lapplands välfärdsområde.

Avgiftsfria preventivmedel verkar ha effekt

Bland kvinnor under 20 ser man en nedgång i antalet aborter. Det här är ingen ny trend – aborterna i den här åldersgruppen har sjunkit varje år sedan 2010. I fjol gjordes 5,7 aborter per 1 000 personer i åldersgruppen 15–19. Motsvarande antal fem år tidigare var 7,6.

Enligt THL:s rapport började antalet aborter bland personer i åldern 15–19 år stiga i mitten av 90-talet och då vidtog man åtgärder som fortfarande har effekt – bland annat har man gjort akuta p-piller receptfria för personer som fyllt 15 samt gjort sexualundervisningen obligatorisk i skolornas läroplaner.

”Den nedgång som ses i antalet aborter bland unga påverkas också av att många kommuner har börjat erbjuda avgiftsfria preventivmedel”, skriver THL i sin rapport.

Flest aborter görs i åldersgruppen 20–24.

Blond ung kvinna mot en ljus vägg ler mot kameran.

”Tröskeln att köpa preventivmedel är hög, och många använder dem inte” – nu öppnar Helsingfors gratis walk-in-sexualrådgivning för unga under 25 år

Helsingfors har öppnat en walk-in-sexualrådgivning i Fiskehamnen för unga under 25. Staden delar också ut gratis preventivmedel. Pengarna sparas in då det blir färre aborter, säger staden.

Behov av bättre rådgivning efter abort och förlossning

År 2022 gjordes mer än var tredje abort (37 procent) av personer som gjort minst en abort tidigare. Tio procent av alla som avbröt en graviditet under fjolåret hade fött barn för högst två år sedan. Åtta procent hade också gjort en tidigare abort under åren 2021–2022.

På det här sättet har det sett ut under flera års tid. Enligt THL visar det på att preventivmedelsrådgivningen efter förlossning eller abort inte har fungerat som den ska.

”Efter att lagen om avbrytande av graviditet förnyas den 1 september 2023 krävs det inte längre tillstånd för abort i majoriteten av fallen. I och med det här frigörs resurser inom hälsovården och förhoppningsvis riktas de till att trygga preventivmedelsrådgivningen”, säger Anna Heino.