Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna har stort förtroende för nyhetsmedier – Yle i världstoppen

Yletornet i Böle.
Bildtext Yle är det mest uppskattade statligt finansierade bolaget i undersökningen som genomfördes i 40 länder.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Finländarna har rekordhögt förtroende för sina nyhetsmedier och värdesätter offentligt finansierad media mer än man gör i andra länder, visar Reutersinstitutets nya rapport.

Hela 76 procent av finländarna litar på nyhetsmedier de själva följer. Det här är en rekordhög siffra, enligt rapporten.

När det gäller nyhetsmedier i allmänhet uppger 69 procent att de har förtroende för dem. Finland är det enda landet där mer än två tredjedelar delar den här åsikten.

Av de 40 länder som ingår i undersökningen har Grekland det lägsta förtroendet för nyhetsmedier, bara 19 procent av grekerna litar på dem.

Finländarnas starka tillit till nyhetsmedier antas bero på en allmän kultur av tillit, en gemensam grundskoleutbildning och journalisternas starka oberoende ställning.

Ett växande fenomen är att allt fler också undviker nyheter. Rysslands anfallskrig i Ukraina är det ämne som flest försöker undvika.

Yle har en stor betydelse både för individen och samhället

Finland ligger i topp när det gäller hur mycket invånarna uppskattar offentligt finansierade medier – i Finlands fall Yle. 70 procent anser att Yle är viktigt för dem på individnivå, 79 procent tycker att Yle är viktigt för samhället.

Nu uppger 87 procent att Yles nyheter är mycket eller ganska pålitliga, föregående år var siffran 85 procent. Tre procent av finländarna tycker att Yles nyheter är mycket opålitliga.

Sett till partitillhörighet är det Sannfinländarna som sticker ut, av dem anser 65 procent att offentligt finansierade nyhetsmedier är mycket eller ganska viktiga för samhället.