Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alkoholfritt öl köps oftast av dem som också dricker stora mängder alkoholhaltigt öl

En närbild på burkar med alkoholfritt öl på en butikshylla.
Bildtext Undersökningen utgick från uppgifter om inköp i S-kedjans butiker åren 2017 och 2018.
Bild: Juuso Stoor / Yle

En undersökning från Helsingfors universitet och Tammerfors universitet visar att medelålders höginkomsttagare med hög inkomst och stor ölkonsumtion köper mest alkoholfritt öl.

Helsingfors universitet och Tammerfors universitet har undersökt vilka kundgrupper det är som väljer att köpa alkoholfritt öl. Det visar sig att det finns en koppling mellan konsumtion av alkoholfritt öl och utbildnings- och inkomstnivå. Det var dessutom vanligast att köpa alkoholfritt öl i den kundgrupp som också konsumerar stora mängder alkoholhaltigt öl.

”Den typiska kunden som köper alkoholfritt öl är en utbildad medelålders man med hög inkomst och som också konsumerar stora mängder vanligt öl”, säger Anu Katainen, lektor i sociologi, i ett pressmeddelande.

Undersökningen har gjorts utgående från uppgifter om inköp i S-kedjans butiker åren 2017 och 2018. Under 2018 ökade konsumtionen av alkoholfritt öl med 71 procent jämfört med siffrorna från 2017. Samtidigt minskade konsumtionen av vanligt öl.

Alkoholen påverkar hälsoskillnaderna i Finland

Enligt Anu Katainen handlar det här om en trend som kan ha stor inverkan på hur finländarna dricker i framtiden.

”För att minska skadorna från alkohol skulle det vara viktigt att intresset för alkoholfria drycker och drycker med låg alkoholhalt ökar i alla socioekonomiska grupper.”

Alkoholen påverkar hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper mycket i Finland och orsakar enorma kostnader och mänskligt lidande.

Även om de alkoholrelaterade dödsfallen har minskat i Finland hänger ett alltför stort alkoholbruk enligt Katainen fortfarande tydligt ihop med att personer i en högre socioekonomisk position lever längre än de som befinner sig i en lägre socioekonomisk position.

De negativa effekterna av alkoholen drabbar i synnerhet i de lägre socioekonomiska grupperna och därför har det alkoholfria ölets popularitet en bredare koppling till utvecklingen av dryckesvanor och socioekonomiska skillnader.

Diskussion om artikeln