Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo tar de upphävda byggloven vidare – vill inte att det ska bli för svårt att bygga på landsbygden

Husbygge med mycket material på gården.
Bildtext Det kan bli mycket svårare att bygga på landet i Sibbo om Högsta förvaltningsdomstolen håller fast vid den tidigare domen. Arkivbild från ett bygge som inte har någonting med artikeln att göra.
Bild: Anna Ruda / Yle

Sibbo är inte nöjt med Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att upphäva sex beslut som tagits av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo. Nu vill Sibbo gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tidigare i vår upphävde Helsingfors förvaltningsdomstol sex beslut om planeringsbehov och undantagsbeslut som tagits av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo. Ett beslut skickades tillbaka för beredning innan utskottet tar sig an det på nytt.

Planeringsbehoven och undantagsbesluten gäller småhusbyggen på olika håll i Sibbo. Byggnads- och miljöutskottet gav grönt ljus för husbyggena, men Naturskyddsförbundets krets i Nyland överklagade byggnads- och miljöutskottets beslut.

Eftersom största delen av landsbygden i Sibbo ännu inte är planlagd behövs det undantagslov för att få bygga där.

Beslutsfattarna och tjänstemännen har länge varit av olika åsikt kring hur man ska läsa den svårtolkade markanvändnings- och bygglagen. Beslutsfattarna vill göra det enklare att bygga på landsbygden och tolkar oftast lagen till fördel för husbyggarna.

Tjänstemännen har oftare varit inne på samma linje som Naturskyddsförbundet och Helsingfors förvaltningsdomstol, alltså att man ska planlägga först och bygga sedan. Den tolkningen gör det väldigt svårt att bygga på landsbygden i Sibbo eftersom det är stora områden som behöver planläggas och det brukar ta lång tid.

Här kan du läsa mer om problematiken.

En kvinna sågar trä i ett nybygge.

Bakom bygglovsproblematiken i Sibbo: meningsskiljaktigheter, byggtryck och svårtolkad lag

Att få bygglov har upplevts vara svårt i Sibbo i många år.


Nu har byggnads- och miljöutskottet ansökt om lov att överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller fem av husbyggena.

– Vi diskuterade saken med en jurist och ett fall var så pass oklart att vi bedömde att det inte kommer att gå igenom, säger Sannfinländarnas Esa Kantee som är ordförande i byggnads- och miljöutskottet.

Det borde ta några månader att få svar på om Högsta förvaltningsdomstolen tar sig an fallet.

Om den inte gör det, eller om resultatet blir att det tidigare domstolsbeslutet om att upphäva undantagslovena blir i kraft, så påverkar det hurdana beslut byggnads- och miljöutskottet kan fatta i fortsättningen. Då måste de börja tolka markanvändnings- och bygglagen striktare, vilket skulle leda till mindre byggande på landet.

– Det försvårar utvecklingen av våra byar. De håller redan på att dö ut, invånarantalet minskar och skolorna försvinner, säger Kantee.

Diskussion om artikeln