Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Polisutredningen kring fall där äldre par försummades av hemvården i Pöytyä fortsätter – fler kan misstänkas för brott

Polisens logo på en uniform.
Bildtext Förundersökningen blir klar i höst, meddelar polisen.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Social- och hälsovården borde bli bättre på att kartlägga hur närståendevårdare mår och vilken hjälp de behöver. Det konstaterar Olycksutredningscentralen, som har utrett ett uppmärksammat fall i Pöytyä norr om Åbo.

Samtidigt fortsätter polisutredningen kring fallet. I nuläget misstänks fyra personer för brott, meddelar polisen.

Ett äldre par som var i dåligt skick lämnades vind för våg av hemvården i Pöytyä i fjol. Den 76-åriga mannen var närståendevårdare till sin 87-åriga fru. Paret hade inga nära anhöriga och hade inget officiellt avtal med hemvården.

Mannen hade ändå varit i kontakt med kommunen för att få hjälp av hemvården och därför hade hemvården också besökt paret i snabb takt några gånger. I slutet av augusti fick hemvården plötsligt inte tag på paret, trots att personalen ringde till dem och knackade på deras dörr.

Det tog ändå tio dagar innan hemvården ringde polisen. Då polisen kom till bostaden hade kvinnan dött, medan mannen var i mycket dåligt skick.

Svårt att få en helhetsbild av hur de äldre mår

Enligt Olycksutredningscentralen visar fallet hur krävande det är att vara närståendevårdare och hur svårt läget kan vara om man saknar nätverk. Enligt utredningen är social- och hälsovården dålig på att känna igen den här typen av situationer.

Datasystemen är också splittrade och därför är det svårt att bilda en helhetsbild över hur äldre som bor hemma mår.

Olycksutredningscentralen rekommenderar nationella mätare, som hjälper vårdpersonalen att kartlägga närståendevårdares ork och välmående. Välfärdsområdet borde också regelbundet utreda och kartlägga vårdbehovet, anser Olycksutredningscentralen i sin rapport.

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) meddelade också på torsdagen att de nu kartlägger välmåendet bland närståendevårdare i regionen. Under sommaren kommer alla närståendevårdare att få en enkät om det här. Meningen är att utreda vilken typ av hjälp de behöver, meddelar Varha.

Flera personer misstänks för brott

Samtidigt fortsätter polisutredningen kring fallet. Fyra anställda inom hemvården misstänks för försummelse av räddningsåtgärd, meddelar polisen.

Enligt förundersökningsledare, kriminalkommissarie Valtteri Kemppi blir fler brottsrubriceringar troligen aktuella under utredningens gång. Det är också möjligt att fler personer kommer att förhöras eller misstänkas för brott, samtidigt som de som nu misstänks för brott kanske friges från misstankarna.

Förundersökningen borde bli klar i höst.