Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tukes granskning visar att farliga leksaker säljs på loppmarknader

En leksakspistol i plastförpackning.
Bildtext Den här leksakspistolen underkändes i laboratorietestet. Den innehåller för höga hanter bly och den tunna påsen kan utgöra en kvävningsrisk.
Bild: Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket undersökte nya leksaker till salu på loppmarknader och hittade farliga brister i flera av dem. Granskningen riktade in sig på försäljningsplatser som enbart sålde nya saker.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har undersökt nya leksaker till salu på loppmarknader av självbetjäningstyp. Flera av dem kan innebära kvävningsrisk för barn.

En del av de nya leksakerna som finns till salu på loppmarknader är rentav farliga, framkom det i Tukes kontroll.

Tukes sakkunniga besökte 25 olika loppmarknader under fjolåret och köpte nya leksaker i originalförpackning.

Vid en närmare undersökning visade det sig att leksakerna till exempel hade bristfällig märkning eller kunde utgöra en kvävningsrisk.

De som enbart sålde nya saker granskades

Sex av leksakerna skickades vidare till laboratorieundersökningar.

Endast en av dem klarade laboratoriets granskning utan anmärkning. Två mjukisdjur, två leksaksvapen med sugkoppar och ett annat leksaksvapen underkändes.

Mjukisdjuren innehöll delar som lossnade och utgjorde en kvävningsrisk, sugkoppsvapnen hade sugkoppar som lossnade. Ett leksaksvapen innehöll för höga halter av bly och dess förpackning utgjorde dessutom en kvävningsrisk.

Leksakerna köptes från försäljningsplatser där det var tydligt att enbart nya varor såldes.

Enligt Tukes skaffar en del företag och privatpersoner nya leksaker i syfte att sälja dem vidare på flera loppmarknader. Tukes granskade inte enstaka nya leksaker som såldes av privatpersoner.

Källa: STT