Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dennis Svenfelt har avsagt sig prästämbetet och skrivit ut sig ur kyrkan

Den tidigare församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt har lämnat tillbaka sitt prästbrev och skrivit ut sig ur den evangelisk-lutherska kyrkan. Därmed kan han inte längre verka som präst i Finland.

Svenfelt skriver om saken i ett inlägg på Instagram.

”Orsakerna är för de flesta nog uppenbara. De är teologiska, emotionella och praktiska/juridiska”, skriver han i inlägget.

Svenfelt sade upp sig från sitt arbete som församlingspastor i Pedersöre församling kort efter att Mia Anderssén-Löf valdes till ny kyrkoherde hösten 2021, eftersom han inte ville samarbeta med en kvinnlig präst.

I juni 2022 beslöt domkapitlet i Borgå stift att Svenfelt får behålla sitt prästämbete, men inte kan arbeta som präst i någon församling.

Svenfelt är numera präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland.

Kyrkpressen var först med nyheten.

En präst sitter på en stol i en stor sal och pratar.

Pedersörepastor får inte jobba som präst – vägrade samarbeta med kvinnlig kyrkoherde

Sa upp sig efter att församlingen valde kvinnlig kyrkoherde.

Relaterat

Fyra personer har sökt två kaplanstjänster i Väståbolands svenska församling

Två personer har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling. De två personer som sökt tjänsten är Irene Jaakko, sakkunnig vid kyrkostyrelsen och Janette Lagerroos, kaplan i Houtskärs kapellförsamling.

Även en kaplanstjänst i Väståbolands svenska församling har ledigförklarats och två personer har sökt den. De två personerna är Saara-Mariia Roto, tf kaplan i Väståbolands svenska församling och Marith Leppäkari-Lindberg, kaplan i Maskun seurakunta.

Domkapitlet ska nu granska behörigheten för de som sökt tjänsterna. Därefter fattar församlingen beslutet om vem som väljs.

En katolsk präst i sin dräkt står och håller i händerna.

Sent uppvaknande i Spanien gällande avslöjanden om katolska kyrkans utnyttjande av minderåriga

Övergrepp har gömts undan på många ställen i världen.

Tre söker tjänsten som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling

Tre personer är intresserade att ta över då Karis-Pojo svenska församlings kyrkoherde Pentti Raunio går i pension i juni nästa år.

De som har sökt tjänsten är Karl af Hällström, tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling, Yvonne Terlinden, familjerådgivare i Raseborg och Markus Weckström, militärpastor vid Nylands brigad.

Domkapitlet intervjuar och granskar de sökandes behörighet den 10 oktober.

En modern tegelkyrka.

Både glädje och oro när Karleby svenska församling får sin första kvinnliga pastor

En del har väntat länge, andra tycker det är för tidigt.