Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

ECB höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Christine Lagarde i profil med EU-flaggan bakom sig.
Bildtext Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde presenterade räntehöjningen under torsdagseftermiddagen.
Bild: Daniel Roland / AFP

Europeiska centralbanken höjer sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Depositräntan stiger nu till sin högsta nivå på 20 år.

Europeiska centralbankens (ECB) beslutade att höja räntorna under sitt månadsmöte på torsdagen.

Samtliga tre styrräntor höjs med 0,25 procentenheter, vilket är helt i linje med marknadens förväntningar. Den mest övervakade styrräntan, det vill säga inlåningsräntan i affärsbankerna, stiger till 3,5 procent. Den är dess högsta nivå sedan sommaren 2001.

Det är åttonde gången ECB höjer räntorna sedan juli 2022.

Räntan höjs med målsättningen att bekämpa inflationen. Under den första halvan av året har inflationen i euroområdet sjunkit markant, men ligger ännu inte nära centralbankens mål.

Höjning igen i juli?

Beslutet om räntehöjningen var allmänt väntat, och många analytiker tror att en ytterligare höjning är att vänta i juli. ECB:s penningpolitiska råd antyder också i sitt beslut att det finns behov av ytterligare räntehöjningar.

”ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på nivåer som är tillräckligt restriktiva, och under så lång tid som krävs, för att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet”, heter det i ECB:s pressmeddelande om dagens penningpolitiska beslut.

Påverkar i synnerhet bostadslånen

ECB:s räntebeslut påverkar den europeiska ekonomin i stort, men även den finländska ekonomin.

I synnerhet påverkar beslutet bostadslånen, eftersom styrräntans nivå återspeglas i den vanligaste referensräntan för bostadslån. Höga räntor gör det dyrare att ta bostadslån, vilket i sin tur syns tydligt på bostadsmarknaden.