Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Högt medeltal krävdes för att komma in till Övningsskolans gymnasium – vid Yrkesakademin är elbranschen och skogsbranschen populära

Vasa övningsskolas gymnasium.
Bildtext På IB-linjen vid Vasa Övningsskolas gymnasium finns ännu platser.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

De flesta utbildningar är fulla, men ströplatser finns kvar vid Övningsskolans IB-linje, Korsholms gymasium och en del utbildningar på YA.

Till Vasa Övningsskolas gymnasium har man tagit in 56 studerande till den allmänna linjen. Det lägsta medeltalet som krävdes för att bli antagen var 8,4. Till musiklinjen och bildkonstlinjen krävs också ett inträdesprov som tillsammans med betyget från grundskolan ger ett visst antal poäng.

Vid den engelskspråkiga IB-linjen finns 32 platser. Till IB har 23 studerande antagits.

Övningsskolans gymnasiums rektor Mats Borgmästars säger att årets medeltal är ganska högt.

– Det har som högst varit kanske 8,5. Det är många sökande i år och utifrån det bildas medeltalet, säger Borgmästars.

Enligt Borgmästars har det lägsta medeltalet som krävs för att bli antagen varit så lågt som 7,6 något år.

Elever från andra kommuner söker sig till Övis

Hur många niondeklassare som väljer att söka till en viss skola har också enligt Borgmästars att göra med hur stor årskullen är.

– Det är helt avgörande för vad medeltalen blir i de olika gymnasierna. Så varierar det lite år från år om man söker från kommunerna omkring Vasa till vår skola, säger Borgmästars.

Till Vasa gymnasium är det lägsta medeltalet som krävs för att bli antagen 7,15. Där har man fyllt den allmänna linjens 55 platser. Till linjen med idrottsprofilering finns 12 platser kvar och de platserna kommer att erbjudas de studerande som inte kom in på den allmänna linjen.

Lediga platser i Korsholm

Vid Korsholms gymnasium har man 79 antagna till de 85 platserna. Där är det lägsta medeltalet som krävs för att bli antagen 6,17.

Vid Yrkesakademin i Österbotten har man antagit knappt 300 nya studerande för hösten och rektor Anne Levonen berättar att det är så som det brukar vara.

På YA är utbildningarna inom el- och automationsbranschen, skogsbranschen och maskin- och produktionsteknik de mest populära.

– Elutbildningen och skogen, båda de branscherna har också tidigare varit populära, säger Levonen.

Porträttfoto på Anne Levonen
Bildtext Anne Levonen är rektor vid YA och var tidigare rektor vid Vasa gymnasium.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Enda svenskspråkiga utbildningen i Österbotten

Enligt Levonen är utbildningen för skogsbranschen populär för att den enda svenskspråkiga skogsutbildningen i Österbotten finns vid YA i Vasa. Det finns många skogsägare i Österbotten och många ungdomar som är intresserade av att jobba i skogen.

– Elutbildningen garanterar bra sysselsättning efter utbildningen. Det har visat sig att den är en bra grund för att sedan fortsätta på tredje stadiet, bland annat går många vidare till Novia.

Också till YA behövs ett bra medeltal för att komma in till en del av utbildningarna. Levonen tar elutbildningen som exempel. Till den står över tio studerande i kö.

– Det lägsta medeltalet där studerande har blivit antagna är 7,05. Ibland kanske man tänker att till YA kommer alla in, men det finns branscher och en del utbildningar där det krävs att man är skärpt och funderar på sina vitsord under hela högstadietiden.

Ibland kanske man tänker att till YA kommer alla in, men det finns utbildningar där det krävs att man är skärpt

Anne Levonen, rektor

En del unga vet vad de vill

Anne Levonen är rektor för YA sedan hösten 2022. Hon var tidigare rektor för Vasa gymnasium. Hon ser en tydlig skillnad mellan de som väljer att söka sig till en yrkesutbildning efter högstadiet och de som väljer att gå i ett gymnasium.

Levonen delar in dem som söker till YA i två kategorier.

– Den ena kategorin är studerande som uttryckligen inte är intresserade av teoretiska studier och gärna vill göra någonting praktiskt, de är inte så pigga på att läsa eller plugga. De söker sig till en utbildning som de ibland också tänker är lite lättare.

Den andra kategorin yrkesstuderade är enligt Levonen unga som är målmedvetna och som vet vad de vill jobba med när de blir vuxna.

– Den kategorin av ungdomar tycker jag är väldigt intressanta för de kommer in på en bransch och får jobba dagligen med det som de är intresserade av. Det är kanske den stora skillnaden. Vi har väldigt många här som vet vad de vill göra.

Levonen berättar att hon i Vasa gymnasium också träffade ungdomar som visste vad de vill bli, men gruppen av ungdomar som inte vet vad de vill göra i framtiden är större i gymnasiet.

– Man kommer kanske till gymnasiet för att få tre års tid på sig att fundera vad man sen ska börja med, säger Levonen.

Diskussion om artikeln