Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny plats där unga kan få hjälp och stöd öppnar i Karis i början av nästa år

Nadine Mannström, Emmy Randström och Fredrika Åkerö står bredvid varandra.
Bildtext (Fr.v) De uppsökande ungdomsarbetarna Nadine Mannström, Emmy Randström och fritidschef Fredrika Åkerö jobbar med projektet som ska hjälpa unga få stöd och hjälp.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Ungdomar och unga vuxna i Raseborg ska lättare än tidigare kunna få hjälp och stöd. Raseborgs stad startar en lågtröskelverksamhet för under 30-åringar i Karis vid årsskiftet.

Staden kommer att starta upp verksamheten med egen personal i januari. Det är de uppsökande ungdomsledarna som kommer att upprätthålla och koordinera den nya så kallade Navigatorn.

Tanken är att det ska finnas ett ställe dit unga människor mellan 16 och 29 år kan vända sig för att få stöd och hjälp.

De ska kunna komma till Navigatorn utan tidsbokning och få hjälp med det mesta.

– Det är bara att stiga in, se vem som är på plats och berätta vad man behöver hjälp med, berättar Emmy Randström, en av stadens uppsökande ungdomsarbetare.

Navigatorn ska hjälpa västnyländska ungdomar hitta rätt i livet

12:41

Det kan handla om att få hjälp med att komma ut i arbetslivet, hitta rätt utbildning, hitta bostad eller att få hjälp med det psykiska välbefinnandet. Det kan också handla om att fylla i blanketter eller göra ansökningar.

– Det är en lågtröskelverksamhet. Där finns flera tjänster under samma tak dit den unga kan komma utan tidsbokning. Där finns någon som vägleder vidare, förklarar Randström.

Olika sektorer förenar sin kunskap

Då flera yrkesgrupper samarbetar får den unga personen snabbare sitt ärende utrett.

Staden har för tillfället två uppsökande ungdomsarbetare som jobbar med liknande frågor. Dessutom letar staden just nu efter en tredje uppsökande ungdomsledare.

Staden planerar också att anställa personer med sakkunskap inom social- och hälsovård för verksamheten.

Om Raseborg anställer en person kan staden få statsunderstöd för att anställa ytterligare en person.

På sikt är planen att flera olika yrkesgrupper regelbundet eller vid behov ska finnas på plats. Sådana yrkesgrupper är hälsovårdare, socialhandledare inom förebyggande missbrukarvården, preventivrådgivare, socialhandledare, FPA och arbetsförmedlingstjänsterna som övergår till kommunen vid årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnden godkände på sitt senaste möte att stadens ungdomstjänster startar upp Navigatorn i Karis. Adressen är än så länge oklar.

Runt om i landet finns det 70 Navigatorer som hjälper och stöder ungdomar. De första började sin verksamhet redan år 2015.

Diskussion om artikeln