Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hotellplan vid iskällartomten i Hangö väcker diskussion bland politikerna

Tegelbyggnad i park
Bildtext Källarbyggnaden är inte skyddad och får alltså rivas.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Planerna på att iskällarens tomt i Hangö ska bli affärstomt väcker debatt i Hangö. Nu får allmänheten ge sin åsikt, men alla i miljönämnden är inte övertygade om förslaget.

Ändringen väckte mycket diskussion redan då förslaget kom.

Området ligger centralt, i Badhusparken mellan Appelgrensvägen, Casino, Tennisklubben och Parkberget. Detaljplanen är från 2016.

Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att bygga ett hotell på tomten.

För att skydda den byggnadshistoriskt värdefulla omgivningen var tanken att planen skulle utarbetas av en konsult, men det blev inte så.

Gammal iskällare

Nu ska iskällarens tomt i Hangö planeras för hotellverksamhet

Detaljplanen ändras så det går att bygga hotell på tomten.

På platsen står en byggnad i tegel och trä som tidigare använts som livsmedelskällare, men nu fungerar som förråd. Byggnaden kan rivas för att ge plats för inkvartering.

Ändringen blev aktuell då en aktör meddelade staden att de är intresserade av att bygga ett hotell.

Beslutsfattarna tog del av planen på miljönämndens möte i mitten av maj. Alla var ändå inte helt övertygade.

Detalj ur en detaljplanändring med illustration uppifrån av en byggnad och ett grönområde.
Bildtext Byggrätten skulle göra det möjligt att bygga ett hotell med kring 40 rum.
Bild: Hangö stad

Miljönämndens ordförande Stephan Horn (SFP) skriver i ett e-postmeddelande att nämnden förde en ivrig diskussion angående förslaget.

Horn önskade att planen också visade den nya massan och fasaden i jämförelse med Casinobyggnaden och hur bilparkeringen ska ordnas.

Han föreslog att ärendet remitteras och understöddes av Rolf Nyström (Obunden) och Elina Lahtinen (SFP). Förslaget fick ändå inte majoritetens understöd.

Detalj ur ett utkast för en detaljplanändring där det finns en stadssiluett utritad.
Bildtext Skisser på hur byggnaden kunde se ut.
Bild: Hangö stad

Nyström föreslog med understöd av Lahtinen, att fullmäktige enligt att den nuvarande detaljplanen beslutar att byggrätten är 1 500 kvadratmeter och fasaden högst 12,5 meter och att parkeringen utreds.

I beredningens förslag är byggrätten på 1 800 kvadratmeter med en 15 meter hög fasad.

Jouko Kavander (SDP) föreslog att en bild av Casino och nya hotellet visas från sydvästra delen av Casinoparken och att parkeringen utreds.

Efter omröstning vann beredningens förslag tillsammans med Kavanders förslag.

Det betyder iskällarens detaljplaneändring kommer att finnas på stadens webbplats så att allmänheten kan ge sin åsikt. Ett informationsmöte om projektet ordnas den 17 augusti.

Diskussion om artikeln