Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Henrik Wickström: Kustbanan ska utvecklas och sjukhusen i Raseborg och Borgå ska bli kompetenscenter

Uppdaterad 19.06.2023 18:54.
Skuru föredetta tågstation
Bildtext Enligt regeringsprogrammet ska det göras satsningar på dubbla spår mellan Salo och Kuppis, bilden är från Skuru i Pojo där tågen kan mötas.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det nya regeringsprogrammet kommer att göra det möjligt att satsa på kustbanan och på att göra Raseborgs sjukhus och Borgå sjukhus till nätverksbaserade kompetenscenter.

I det nya regeringsprogrammet slås fast att kustbanan, det vill säga tågförbindelsen som går mellan Helsingfors, Karis, Salo och Åbo, ska utvecklas. Det berättar SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström från Ingå som har varit med under regeringsförhandlingarna.

”Jag hoppas att vi med den här satsningen kan åstadkomma de förbättringar som behövs för direkt tågtrafik till Hangö samt att vi kan öka antalet tåg som stannar bland annat i Sjundeå och Karis.”

Wickström utesluter inte att det kan bli möjligt att öppna Ingå station igen, men detaljerna är inte fastslagna.

Kustbanan kommer också att få dubbla spår mellan Salo och Kuppis, framgår det av regeringsprogrammet.

Det ska också byggas en ny järnvägsförbindelse med dubbla spår mellan Esbo och Lojo.

Det här är ett led i regeringens mål att satsa på den nya snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo, via Lojo.

En man i kostym och jacka står vid en perrong på en tågstation. Han heter Henrik Wickström.
Bildtext Henrik Wickström har i flera års tid lobbat för kustbanan i egenskap av kommunstyrelseordförande i Ingå. I april valdes han in i riksdagen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

I regeringsprogrammet finns inget om att bygga en tågförbindelse mellan Lojo och Salo så hela den snabba tågförbindelsen ser inte ut att bli av i det här skedet.

De stora partierna är för den nya snabba tågförbindelsen, medan Wickström är själv är kritisk till den.

Och just nu kommer den snabba tågförbindelsen inte att byggas och det ger enligt Wickström möjlighet att satsa på kustbanan.

”Vi får rejält med tilläggsresurser för att utveckla kustbanan.”

Wickström själv hoppas att det skulle bli möjligt att bygga en ny mötesplats för tågen mellan Sjundeå och Karis.

Han tror att planeringen kommer att komma igång under nästa år. Några exakta summor på hur mycket som regeringen är beredd att satsa på kustbanan finns ännu inte.

Raseborgs sjukhus ska satsa på svenskan

Sjukhusen i Raseborg och Borgå ska bli något som kallas nätverksbaserade kompetenscenter för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna och det kan innebära extra finansiering.

”Det är en stor sak att Raseborgs sjukhus och Borgå sjukhus nämns i regeringsprogrammet. Det visar på en stark politisk vilja att bevara och utveckla vården på svenska via våra närsjukhus i Nyland”, säger Wickström.

Det är SFP som har drivit på frågan om att sjukhusen i Raseborg och Borgå ska finnas med i regeringsprogrammet.

Även om det är HUS och välfärdsområdena som fattar besluten om sjukhusen så ser Wickström det som en stark markering att regeringen är beredd att satsa på vård på svenska.

Jouren vid Raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus har sedan hösten 2020 endast en primärvårdsjour och sjukhuset dök senast upp som ett sparobjekt under HUS budgetförhandlingar hösten 2022.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Wickström säger också att finansieringen av Västra Nylands välfärdsområde kommer att stärkas under regeringsperioden. Det här hänger ihop med regeringens satsning på att främja välmåendet.

Det här kommer enligt Wickström att synas i finansieringen av välfärdsområdena från år 2026.

I övrigt ser Wickström också att Västnyland kan dra nytta av regeringsprogrammet på flera håll.

”Under regeringsperioden ska det göras satsningar på vägar, skärgårdslagen ska ses över och kommunerna ska få mer frihet att agera genom att minska på byråkratin. Vi håller fast vid våra klimatmål och främjar den gröna omställningen vilket är bra också för företagen i Västnyland där flera projekt som tangerar grön omställning är på gång.”

Wickström uppger också att regeringen kommer att vidta åtgärder för att stärka jordbrukets verksamhetsförutsättningar.

Källa: Pressmeddelande + intervju med Henrik Wickström 16.6.

Artikeln stängdes för kommentarer 19.6 kl. 18.55.

Diskussion om artikeln