Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Parlamentariskt beslutsfattande tryggar Yles oberoende

Yleflaggor
Bild: Derrick Frilund / Yle

Yles oberoende, trovärdighet och jämlikhet bör byggas på en grund av långsiktigt beslutsfattande som sker i samförstånd.

I regeringsprogrammet, publicerat den 16.6.2023, konstateras att beslut gällande Yle fattas parlamentariskt, det vill säga i närvaro av samtliga riksdagspartier.

Enligt regeringsprogrammet tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp för att bedöma bland annat Yles finansiering, uppgift och förhållande till de kommersiella medierna. Arbetsgruppens ska lämna sin rapport före utgången av vårsessionen 2024.

“Det är viktigt att beslut som rör Yle också i fortsättningen fattas gemensamt av alla riksdagspartier genom tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp. Yles oberoende, trovärdighet och jämlikhet bör byggas på en grund av långsiktigt beslutsfattande som sker i samförstånd, säger Yles vd Merja Ylä-Anttila.

“Mediebeteendet förändras allt snabbare och påskyndas ytterligare av de globala teknologijättarna. Yles plikt är att vara tillgängligt för alla finländare. Det är oerhört viktigt att Yle bibehåller sin förmåga och möjlighet att verka i en föränderlig värld, så att bolaget även i framtiden kan nå finländare som använder medier på olika sätt”, konstaterar Yles styrelseordförande Matti Apunen.

Yles uppgift och finansiering har under de senaste åren behandlats av ett flertal parlamentariska arbetsgrupper. År 2016 begärde den så kallade Satonen-gruppen att Yle ökar inköpen från oberoende inhemska och europeiska producenter. I augusti 2022 preciserades Yle-lagen i fråga om textinnehåll.

På andra språk