Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Uppmuntran i dagis kan ge nya företag

Från 2015
Marko Koski och Tim Wallin.
Bildtext Marko Koski och Tim Wallin säger att det behövs nya attityder till företagande.
Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund

Redan på dagisnivå borde barn ges utrymme att utveckla sina förmågor. Det här kunde i längden leda till fler företag i Finland. Det tror både företagare Tim Wallin och Marko Koski från Vasek som diskuterade företagande.

I ekonomiskt kärva tider behövs det nya företag i Finland. Det här är alltså en utmärkt tidpunkt att sätta igång säger företagare Tim Wallin.

- Då motståndet är större måste man titta på tillvaron med nya ögon. Det är just då som nya intressanta idéer föds, säger Wallin.

Vid Vasek som hjälper nya företagare har man sett en viss minskning i ivern att starta företag. Folk är vaksammare och har man en anställning sitter man kanske gärna kvar och avvaktar.

- Företagare är överlag optimistiska, men det är klart att det just nu syns en del pessimism. De som klarar sig i sämre tider kommer också att klara sig i framtiden, säger Koski.

Rejäl attitydförändring

När det gäller den allmänna attityden till företagande tycker Tim Wallin att det finns en del att göra. Dels finns en utpräglat österbottnisk företagsanda. Men samtidigt finns också en del jantelags mentalitet tycker han.

Marko Koski tycker att man å ena sidan ser hur viktiga företagarna är med tanke på arbetsplatser men å andra sidan syns uppskattningen inte alltid från statligt håll.

- Man hittar hela tiden nya regler, det är inte så lätt att starta ett företag, säger Koski.

Wallin håller med om att staten kunde göra många saker smidigare för den som vill starta företag, men sist och slutligen hänger det enligt honom ändå på attityden.

Akta sig för att trycka ner folk

Tim Wallin efterlyser nya tankar när det gäller förtagandet. Redan från lågstadiet borde man kunna ta tillvara den potential som finns hos folk och akta sig för att trycka ner folk. I stället borde man lyfta upp de som är bra på vissa saker.

- Redan från dagisnivå borde vi kunna utveckla det här och låta individer få utrymme för sina förmågor, säger Wallin.

Marko Koski håller med om att det behövs nya attityder som kan lyftas fram redan i ett tidigt skede i skolvärlden. I dagens läge är många finländare för bekväma tror han.

- Det går inte att vara företagare om man inte vill jobba över åtta timmar om dagen, säger Koski.