Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Allt fler luftvägsinfektioner i rörelse igen efter dipp i statistiken under coronapandemin

Någon har kastat ett munskydd på gatan.
Bildtext Den sociala distanseringen och den flitiga användningen av munskydd kan ses som skäl till att det under coronaåren spreds rekordlite influensa bland befolkningen.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Coronapandemin med sina begränsnignar ledde till att finländarna inte insjuknade nästan alls i andra luftvägsinfektioner. Efter att begränsningarna slopades har antalet fall ökat märkbart.

Under fjolåret registrerades två toppar i statistiken över såväl A-virus som RS-virus, det visar statistik som presenteras av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Under influensasäsongen 2021–2022 förekom två separata epidemivågor av A-influensa, varav den senare började i april. Dessutom började influensaepidemin ovanligt tidigt under perioden 2022–2023, redan i oktober, och toppen inträffade redan i december.

Maija Toropainen, som är sakkunnig på THL, säger i ett pressmeddelande att det är coronabegränsningarna som påverkat spridningen av också andra virus än covid-19.

”Under pandemin konstaterades få infektioner orsakade av luftvägsvirus, särskilt mellan våren 2020 och sommaren 2021. Infektionerna började spridas på nytt när coronabegränsningarna slopades våren 2022 och människorna återvände till den normala vardagen”, enligt Toropainen.

Grafen visar antalet registrerade fall av A-influensa, med en tydlig ökning inför åren 2016-2017, och igen efter åren 2020-2021.
Bildtext Under coronaåren 2020–2021 registrerades bara 33 fall av A-influensa i Finland, och enligt THL beror det på att folk var hemma och socialt distanserade sig under coronapandemin.

Också då det kommer till förekomsten av RS-virus syns en klar uppgång i statistiken efter coronapandemin.

Vanligtvis förekommer större RSV-epidemier varannan vinter i Finland, men under fjolåret registrerades två epidemitoppar, en under årsskiftet 2021–2022, och en inför följande årsskifte.

”Stoppa spridningen av könssjukdomar genom säkert sex”

Förutom luftvägsinfektioner pekar också statistiken för sexuellt överförbara sjukdomar uppåt efter coronapandemin.

I fjol rapporterades enligt THL nästan 16 900 klamydiainfektioner, vilket är kring 100 fler än år 2021, och nästan 600 fler fall än år 2020. När det kommer till registrerade fall av gonorré slår man nya rekord, då man i fjol registrerade över 960 nya fall, vilket är 450 fall fler än året innan.

”Sexuellt överförbara sjukdomar smittar oftast vid oskyddat sex, och kan bara undvikas genom att använda kondom och oralsexskydd”, säger Toropainen i THL:s pressmeddelande.

En nattduksbordslåda står öppen intill en säng. I lådan syns en hög av kondomer.
Bildtext THL påminner om hur vikten av att använda kondomer eller så kallade slicklappar, för att inte sprida könssjukdomar.
Bild: Carola Nordberg / Yle

Enligt THL är det ändå möjligt att framförallt antalet klamydiafall kan vara större än det som framkommer i registret över smittsamma sjukdomar, eftersom mörkertalet är stort och många bär på klamydia utan att få symtom, och därför inte testar sig.

Apkoppsepidemin inte särskilt omfattande i Finland

Den omfattande epidemi av apkoppor som började sprida sig i Europa under våren 2022 nådde inga stora höjder i Finland.

Sammanlagt registrerades 42 fall av apkoppor under fjolåret i Finland. Sammanlagt har det hittills i Europa registrerats nästan 26 000 fall av apkoppor, men under de senaste fyra veckorna har bara 22 fall registrerats.

Apkoppor spreds främst i anslutning till sex mellan män. Epidemin avtog kraftig redan under hösten och vintern 2022, enligt både THL och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd THL, Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.