Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Så här vill Orpos regering forma om utkomststödet och många andra stöd

Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo och Anna-Maja Henriksson står på rad och visar upp det nya regeringsprogrammet inför mediernas representanter.
Bildtext Enligt det nya regeringsprogrammet ska den sociala tryggheten reformeras inom två år.
Bild: Silja Viitala / Yle

En enda ansökan för bland annat utkomstsstöd, arbetslöshetsunderstöd, föräldrapenning och bostadsbidrag. Det är den kommande regeringens planer för att förnya den sociala tryggheten.

Med en förnyelse av den sociala tryggheten vill Petteri Orpos regering förenkla och förtydliga systemet, och komma bort från det lapptäcke av bidrag vi för tillfället har. Regeringen startar inte från noll, utan utgår från en av de modeller som föreslagits av en arbetsgrupp som i fyra år jobbat med reformen.

Den nya regeringens förslag går ut på att slå ihop olika stöd till ett enda allmänt stöd. Stödet är indelat i tre delar.

En del omfattar alla levnadskostnader, en del boende och en del är ett sistahandsskydd, i praktiken utkomststöd.

Tanken är att det allmänna stödet ska sökas på en och samma gång. FPA avgör vilka stöd den sökande kan få utgående från de uppgifter hen har gett. Det nya systemet ska inledas inom två år.

Levnadskostnader

Den del av det allmänna stödet som rör levnadskostnaderna omfattar bland annat vård och olika familjeförmåner.

Orpos regering vill samtidigt göra Finland familje- och barnvänligare. I det ingår bland annat att höja ensamstående föräldrars barnbidrag för barn under tre år och barnbidraget för familjer med många barn.

Social trygghet i Finland

Den sociala tryggheten finansieras med skattemedel och försäkringspremier. Är du stadigt bosatt i Finland eller jobbar här omfattas du av systemet.

Det är FPA, kommunerna, välfärdsområdena, arbetslöshetskassorna samt pensions- och försäkringsinrättningarna som håller i systemet.

Tanken är att alla ska få försörjning vård, även om de inte kan svara för det själva på grund av till exempel ålderdom, arbetsoförmåga, sjukdom, rehabilitering och studier.

Den sociala tryggheten kan se olika ut beroende på var du bor och var du jobbar. En del av förmånerna bygger på tidigare inkomster, andra är oberoende av tidigare inkomster eller arbeten.

Källa: fpa.fi

Boendeutgifter

Till boendeutgifter hör det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidrag för pensionärer.

Orpos regering vill helt göra om det allmänna bostadsbidraget. Bland annat höjs självriskdelen av hyran från 47 till 50 procent.

Det kommer också en gräns på hur mycket förmögenhet du får ha för att kunna få fullt bostadsbidrag. Gränsen är 10 000 euro, dit räknas inte bil och sommarstuga.

Utkomststödet

Utkomststödet ska gå igenom en totalreform, enligt det nya regeringsprogrammet. Ett ord som ofta figurerat i sambandet är flitfällor, det är något som Orpos regering vill få bort.

Du hamnar i en flitfälla när det inte lönar sig för dig att ta emot ett arbete för att det du tjänar skulle minska på ditt stöd med en ungefär lika stor andel.

För att få utkomststöd i framtiden blir det allt hårdare krav på att ta emot och söka jobb. Den bostadsdel som hör till utkomststödet kommer att få ett hyrestak. Är din hyra för hög måste du flytta till en billigare lägenhet på pendlingsavstånd från ditt eventuella jobb, inom en tidsram på tre månader.

FPA kommer i fortsättningen också ha rätt att återkräva utkomststöd.

Vad ingår i social trygghet?

 • Social service

 • Stöd för närståendevård

 • Utkomststöd

 • Hälso- och sjukvård

 • Folkpension och garantipension

 • Sjukförmåner, handikappförmåner, rehabilitering

 • Föräldraförmåner och familjeförmåner

 • Stöd för boende

 • Studiestöd

 • Arbetslöshetsförmåner

 • Inkomstrelaterad arbetspension

 • Förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Källa: fpa.fi