Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pengarna i årets medborgarbudget i Raseborg används till att återställa naturen – Raseborgs Naturs förslag vann omröstningen

En blomsteräng.
Bildtext Raseborgs stad har redan tidigare anlagt naturängar i bland annat Österby.

Grönområden i Raseborg ska återställas i naturligt tillstånd på flera håll i Raseborg. Det står klart efter att raseborgarna har fått rösta på vad pengarna i årets medborgarbudget ska användas till.

Förslaget ”Naturen återställningsprojekt på olika platser i Raseborg” vann omröstningen med klar marginal. Förslaget som hade lämnats in av föreningen Raseborgs Natur fick 201 av de totalt 906 rösterna.

Planeringen har redan inletts och arbetena med att återställa grönområden ska genomföras nästa år. Tanken är att grönområden ska återställas eller anläggas så att de är närmare det naturliga tillståndet. Det här görs för att gynna den biologiska mångfalden, berättar Maria Eriksson som är ansvarig parkchef i Raseborg.

”Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar”, säger Eriksson.

Raseborgs miljöchef Maria M. Eriksson säger att en åtgärd kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen. En annan åtgärd kan vara att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts. En våtmark som skulle kunna återställas är Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby.

Medborgarbudgeten är 100 000 euro

Solja Kvarnström som är ordförande för Raseborgs Natur är glad över att deras förslag vann.

”Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extra bra och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål”, säger Kvarnström.

Årets medborgarbudget är 100 000 euro. Raseborgs första medborgarbudget år 2022 var på 50 000 euro och det vinnande förslaget var då att utveckla parkmiljön kring Pumpviken i Karis och bland annat bygga en lekpark där.

Raseborgarna fick rösta på åtta olika förslag i årets medborgarbudget. Återställandet av naturen fick klart flest röster då 201 raseborgare röstade på projektet.

På andra plats med 139 röster kom förslaget om belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg. På tredje plats med 130 röster kom förslaget om att reparera trappan mellan Norra Strandgatan och Väverigatan.

Källa: Pressmeddelande från Raseborgs stad 19.6.

Diskussion om artikeln