Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortsatt kritik mot Västra Nylands välfärdsområde – privata vårdföretag erbjuds låg ersättning och kan inte rädda personalbristen

Uppdaterad 21.06.2023 12:20.
En kanyl på ovansidan av en lite äldre mans hand.
Bildtext Många äldre måste vänta för länge med sina smärre åkommor som skulle vara billiga att ågärda. Till sist blir det dyrt för samhället säger en vårdföretagare i Raseborg med hänvisning till långa köer till telefonrådgivning och läkare. Illustrationsbild.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Personalbristen gör att välfärdsområdets tjänster haltar och det drabbar invånarna. Sparkrav på 70 miljoner gör det inte lättare att höja statusen som bra arbetsgivare.

Det har snart gått ett halvt år sedan välfärdsområdena tog över kommunernas social- och hälsovård samt räddningsväsendet.

Kritiken mot Västra Nylands välfärdsområde har inte avmattats, tvärtom är många missnöjda med hur vården sköts. Det handlar bland annat om långa köer i väntan på läkare och tidskrävande taxiresor för att vården ges på annan ort.

Förutom att det är svårt att komma fram till någon som kan hjälpa, är det fortsättningsvis svårt att få service på svenska.

Mera privat ska ge mer personal till billigare pris

Västra Nylands välfärdsområde planerar att köpa mera privata tjänster till hemvården.

På det här sättet hoppas välfärdsområdet få en lösning på personalproblemen, men också spara pengar, hela fem miljoner.

Mera om sparpaketet kan du läsa här.

Vårdföretagare har hänvisats till telefonrådgivningen

Vi har vänt oss till en lokal vårdföretagare för att höra hennes syn på att välfärdsområdet vill samarbeta med privata serviceproducenter, men också höra om den respons hon fått av sina kunder som varit i kontakt med välfärdsområdet.

– Jag hoppas det sker en förbättring, men det är en lång väg dit.

Det säger Annika Lustig. Hon är sjukskötare och delägare i ett privat vårdföretag med kunder i Raseborg och Ingå.

Företaget sysslar med hemsjukvård, hemvård och olika omsorgstjänster. Företaget har hittills valt att inte gå med i Västra Nylands välfärdsområde som serviceproducent.

En kvinna med långt blont hår står ute i en grön somrig park. Hon ser rakt in i kameran och ler lite.
Bildtext Också det vårdföretag där Annika Lustig är delägare märker av personalbristen inom vården. Företaget har idag en personal på cirka 20, vilket är färre än tidigare år.
Bild: privat

De kunder Annika Lustig har pratat med har berättat hur svårt det är att nå personal för att få hjälp och att det kan ta flera dygn innan någon ringer tillbaka på seniorinfon, den rådgivningstelefon de har hänvisats till.

– Tidigare har de kunnat ringa lokalt, nu ska de ringa till seniorlinjen och de ska vänta och vänta på seniorlinjen.

Tidigare ringde vi lokalt till våra samarbetspartners. Nu hänvisas vi allt oftare till seniorlinjen och det fungerar inte i praktiken

Vårdföretagaren Annika Lustig

Också vårdföretaget har uppmanats ringa samma rådgivningstelefon.

– Tidigare ringde vi lokalt till våra samarbetspartners. Nu hänvisas vi allt oftare till seniorlinjen och det fungerar ju inte i praktiken. Vi kan inte sitta i timmar för att få ett svar från någonstans.

Språket får också kritik av Annika Lustig. All skriven information kommer på finska och ofta sköts också pratet på finska.

– Det skulle dessutom vara ett tvåspråkigt område, men rent administrativt är språket bara på finska. Jag kan prata finska, men om jag ger efter så ger jag också efter för våra kunder som till 99 procent är svenskspråkiga.

Annika Lustig har flera exempel på hur många äldre bollas hit och dit. Ett exempel är bland annat diabetiker som behöver ögoninjektioner.

– Tidigare kunde man få dem i Ekenäs, nu ska kunderna med taxi till Lojo eller Helsingfors. Själva injektionen tar bara några minuter, men själva taxiresan kan ta en hel dag.

När injektionen gavs i Ekenäs var det via ett stort privat vårdbolag vars läkare kom för en dag för att injicera många.

Vårdföretagare om Västra Nylands välfärdsområde efter ett halvt år

4:22

Viktigt att den första kontakten lyckas

Också Ingåpolitikern, riksdagsledamoten Henrik Wickstöm (SFP) känner till problemen som handlar om välfärdsområdet. Som styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde har han kontaktats av många missnöjda västnylänningar.

Det handlar bland annat om svårigheter att få tid till läkare och service på eget modersmål.

– Det är jättebeklagligt att situationen är som den är, säger Henrik Wickström, som dessutom är orolig över responsen från personal som upplever att jobbet blivit toppstyrt och att arbetsuppgifterna har förändrats.

Henrik Wickström vid köksbordet hemma i Täkter.
Bildtext För några veckor sedan avsade sig Henrik Wickström uppdraget som andra vice ordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. Han fortsätter som medlem i styrelsen. Bilden är tagen i april efter att det blev klart att Wickström var invald också i riksdagen.
Bild: Christoffer Westerlund/Yle

– Det här måste diskuteras politiskt och tas på allvar. Den största utmaningen inom vårdbranschen är brist på personal och har vi inte en bra image som god arbetsgivare så kommer vi inte att kunna bygga upp alla tjänster.

Orsaken till de flesta av klagomålen tror Henrik Wickström beror på att organisationen är stor, välfärdsområdena blev till på en kort tid utan någon egentlig grundstruktur.

– Vi har många olika system och därför finns det många oklarheter som måste redas ut.

Det ska kunna upplevas att välfärdsområdet skapar trygghet i allas vardag, men jag har förstås fått höra kritiken från våra invånare

Henrik Wickström

Wickström säger att han på senaste välfärdsfullmäktigemöte föreslog flera tillfälliga rådgivningstjänster eftersom mycket står och faller på den första kontakten till välfärdsområdet.

– Lite i stil med den här seniorrådgivningen.

Men just den här seniorrådgivningen, seniorinfo har fått kritik?

– Det är klart att man har försökt råda bukt på problemen med tillräckligt mycket resurser, men där just har det varit svårt. Köerna har dessutom varit långa, kanske just på grund av oklarheter. Det har varit väldigt mycket ärenden att sköta i början av året och kapaciteten har inte varit tillräcklig.

Wickström återkommer till att det är viktigt att den första kontakten lyckas.

– Det ska kunna upplevas att välfärdsområdet skapar trygghet i allas vardag, men jag har förstås fått höra kritiken från våra invånare.

Henrik Wickström om kritiken mot Västra Nylands välfärdsområde

4:11

Privata räddar inte personalbristen

Personalbristen är det allra största problemet inom vårdbranschen och inom Västra Nylands välfärdsområde. Dessutom fattas det en hel del pengar

Västra Nylands välfärdsområde startade sin verksamhet med ett underskott som är uppe i 70 miljoner euro, ingen drömstart precis. Nu ska det sparas in 15 miljoner redan nästa år.

Ett sparförslag av många är att satsa mera på privata serviceproducenter inom hemvården.

Det här gör välfärdsområdet redan i dag, men genom att öka andelen privata köptjänster från 15 till 40 procent räknar Västra välfärdsområdet med att spara cirka fem miljoner euro per år.

Coronatest på drive-in teststation i Helsingfors.
Bildtext Under pandemin tog många kommuner hjälp av privata vårdbolag för provtagning av covid-19. Västra Nylands välfärdsområde anlitar i dag privata serviceproducenter till bland annat hemvården. Nu planerar man öka andelen privata köptjänster.
Bild: Silja Viitala / Yle

Vårdföretagaren Annika Lustig tror inte att välfärdsområdets personalproblem inom hemvården kommer att lösas genom att köpa mera privata tjänster.

Också inom det privata är det väldigt svårt att få personal, säger Annika Lustig.

– Folk byter till jobb där man får mera betalt och det är förståeligt, det är oroligt inom vården.

Välfärdsområde ville ha fakturering per minut

Företaget har inte gått med i välfärdsområdet som serviceproducent säger Annika Lustig. Orsakerna är flera; förutom att också privata kämpar med personalbrist så erbjuder välfärdsområdet inte tillräckligt stor ersättning menar hon.

– Först fick vi inte veta priset. När priset kom så fick vi ett timpris, men man måste fakturera per minut.

Det här betyder i praktiken att Västra Nylands välfärdsområde betalar ersättning för de minuter som personalen är inne hos en kund och inget för all den tid det tar att röra sig mellan kundernas hem.

– Avstånden är långa, åtminstone här i Raseborg, så det går inte klart. Vi måste sätta till egna pengar.

Ersättningen till privata serviceproducenter är dessutom densamma om man skickar en sjukskötare eller en icke vårdutbildad till klienterna eller kunderna.

Välfärdsområdet lägger inget värde i utbildning anser vårdföretagare Annika Lustig.

– Så tycker åtminstone vi, att välfärdsområdet inte har någon skillnad på om man är utbildad eller inte.

Annika Lustig nämner bland annat relativt lätta åkommor som urinvägsinfektioner som kan gå omärkta förbi. När de sedan upptäcks kan infektionen ha gått upp i njurarna.

– Jag antar att välfärdsområdena vill få in flera omsorgsassistenter som ska börja sköta människor. Det går i vissa fall, men det finns också gamlingar där hemma som inte får den vård de skulle behöva. När de väl får hjälp kostar det mera.

Vårdföretag i Raseborg vill fortsätta som privat aktör och inte bli en samarbetspartner med välfärdsområdet

5:02

Första kommentarerna efter omorganiseringen

I början av året samlade Svenska Yle in information av er som varit i kontakt med ert eget välfärdsområde och kritiken var massiv och svidande.

På basis av de svar vi fick in skrev Yle Västnyland i början av mars en artikel med kommentarer som gällde Västra Nylands välfärdsområde.

Vi intervjuade också en person som jobbar inom vården i Västra Nylands välfärdsområde. Hon sa bland annat att vården hade blivit mer opersonlig och att personalen upplevt att mycket känts oklart och osäkert.

Bilden på Annika Lustig byttes ut till ett nytaget fotografi 20.6 kl 15.10.

Diskussion om artikeln