Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU ser över sina finanser: Mera pengar till Ukraina och suveränitetsfonden kan få ny skepnad

100-euros sedlar och EU:s flagga
Bildtext EU-kommissionen ska presentera sin mellantidsrapport om långtidsbudgeten.
Bild: Illustronaut / Alamy/All Over Press

EU-kommissionen har granskat långtidsbudgeten och väntas komma med sina ändringsförslag under tisdagen. Det behövs mera långsiktigt stöd till Ukraina och suveränitetsfonden kan få en helt ny form.

BRYSSEL Kriget i Ukraina, energiomställningen, inflationen och den militära upprustningen har ansträngt såväl de enskilda medlemsländernas finanser som den gemensamma EU-budgeten.

Den fleråriga budgetramen sträcker sig över åren 2021-2027 och när det nu är tid för en mellantidsrapport väntas ett ökat stöd till Ukraina höra till ändringarna.

EU:s stödpaket till Ukraina uppgår i år till 18 miljarder euro, men utan en fredlig lösning i sikte kommer det att bli mera av den finansiella hjälpen framöver.

– EU är redo att ge Ukraina ett hållbart och förutsägbart ekonomiskt stöd efter 2023, för att bevara den makrofinansiella stabiliteten och stödja återuppbyggnaden, sade handelskommissionären Valdis Dombrovskis när han kort kommenterade de kommande ändringarna vid en presskonferens i fredags.

De sparsamma säger nej till allt utom Ukraina?

De höga räntorna har också ökat kostnaderna för skötseln av de gemensamma lån som behövs för de 800 miljarder euro som ska gå till EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU).

Också den gröna omställningen och teknologisk tävlan med Kina och USA kräver sitt.

Men de finanspolitiskt konservativa EU-länderna ser inte med blida ögon på ökade utgifter.

– Vi har för tillfället väldigt svåra budgetförhandlingar i medlemsländerna, inklusive Tyskland, och det är inte rätt tidpunkt att be medlemsstaterna om mera finansiering, sa den tyska finansministern Christian Lindner under sammankomsten med EU-ministrar i Luxemburg i fredags.

Han påpekade samtidigt att Ukraina är ett undantag i det här fallet.

De 27 länderna behöver vara ense om ändringar i EU-budgeten och just nu verkar det som om man endast tänker lika om att garantera Ukraina långsiktig hjälp.

Tysklands finansminister Christian Lindner
Bildtext Tysklands finansminister Christian Lindner upprepade landets strikta syn på ökade budgetutgifter.
Bild: EPA-EFE

Suveränitetsfond med nytt namn?

Den omdebatterade suveränitetsfonden var ett förslag från kommissionsordförande Ursula von der Leyen som var tänkt att finansiera projekt som är viktiga för den gröna omställningen i den teknologiska kapplöpningen med USA.

Men tanken på gemensam låntagning för att finansiera suveränitetsfonden väckte som väntat protester bland de så kallade frugala länderna, dit också Finland hör.

När det inte finns några nya pengar att ta till är tippningen att EU-kommissionen kommer att föreslå en suveränitetsfond med ett nytt namn, och med pengar som kanaliseras från redan existerande EU-fonder.