Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mindre än en tredjedel av statens kontorsutrymmen används – att jobba hemifrån har blivit normen också efter coronapandemin

Uppdaterad 25.07.2023 07:41.
Utbildningsstyrelsens lokaler.
Bildtext Senatfastigheter vill ha mera gemensamma lokaler för statliga myndigheter.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Enligt Senatfastighetens utredning används bara en tredjedel av statens lokaler när fler tjänstemän jobbar hemifrån. Myndigheterna borde följa upp hur hybridarbete lyckas, anser Senatsfastigheter.

De statliga lokalernas användningsgrad är i snitt 28 procent. Allt fler väljer att arbeta på distans, vilket betyder att det krävs mera flexibilitet och att myndigheter jobbar i samma lokaler.

Enligt Senatsfastigheters operativa chef Tuomas Pusa är det viktigt att följa med hur mycket statens lokaler används.

– Fastigheterna är beroende av skattepengar, så därför bör lokalerna användas aktivt, säger han.

”Viktigt att tekniken faktiskt fungerar”

Pusa anser att det är svårt att ge en helhetsbedömning i hur mycket staten sparar med gemensamma lokaler, eftersom processen är pågående. Han tror ändå att gemensamma lokaler skulle göra det möjligt att spara ytterligare en miljon euro.

För att hybridarbete ska kunna fungera och öka flexibiliteten anser Pusa att organisationer måste pröva sig framåt.

– Det finns ingen färdig modell, men arbetsplatser bör satsa på att främja gemenskapen när alla inte är på plats. Samtidigt blir det viktigare att den digitala teknologin faktiskt fungerar, säger han.

Specialsakkunnig Jani Haapsaari, trafik- och kommunikationsministeriet.
Bildtext Jani Haapsaari på Trafik- och kommunikationsministeriet vill att hybridmodellen noggrannt ska utvärderas.
Bild: trafik- och kommunikationsministeriet

”Svårt att jobba virtuellt eftersom jag trivs med fysiska möten”

När coronapandemin bröt ut infördes en rekommendation för alla statliga myndigheter att jobba på distans. Lokaler tömdes och tjänstemän jobbade hemifrån.

Anne-Sophie Hokkanen började jobba med internationaliseringstjänster på Utbildningsstyrelsen mitt under pandemin.

Enligt Hokkanen påverkade restriktionerna hur man jobbar och har kontakt med andra instanser.

– Speciellt i början var det svårt att jobba virtuellt eftersom jag trivs med fysiska möten. Däremot blev jag vanare med det, säger hon.

Jani Haapsaari började också sin nuvarande tjänst på Trafik- och kommunikationsministeriet under pandemin. För honom var det svårt att komma igång med distansarbete som nykomling på ministeriet.

– Jag träffade inte mina kolleger så ofta, och min företrädare såg jag bara några gånger innan hon gick i pension. Distansarbete är nog inget som är gjort för mig, säger han.

Anne-Sophie Hokkanen, programsakkunning vid Utbildningsstyrelsen.
Bildtext Anne-Sophie Hokkanen tycker att kontakten med kollegor är viktig.
Bild: Lars Sjoblom / Yle

”Virtuella möten funkar då jag har kunder från hela landet”

Efter pandemin har Utbildningsstyrelsen börjat använda så kallad hybridmodell, där fysiska och virtuella möten kombineras. Bland annat ordnas webbinarier för de som är intresserade av Utbildningsstyrelsens tjänster.

Hokkanen har upplevt hybridmodellen som en lyckad lösning, även om hon föredrar att jobba på plats.

– Eftersom vi jobbar med kunder från hela Finland blir det mer rättvist att ordna virtuella evenemang. Dessutom har arbetet blivit mer flexibelt, vilket är en bra sak, säger Hokkanen.

Däremot ser hon utmaningar i att ha alltför många distansmöten.

– Jag som jobbar med internationella frågor känner att det finns behov att åtminstone i längre projekt träffa kollegor på plats. Det kollegiala är fortfarande viktigt, säger Hokkanen.

Haapsaari berättar att hybridmodellen också kommit till Trafik- och kommunikationsministeriet, men han vill ändå inte dra alltför stora slutsatser.

– Hybridmodellen är fortfarande ett nytt fenomen, så man borde pröva en tid och se hurdana lokaler som fungerar med hybridarbete. Som arbetstagare förväntar jag mig att arbetsgivare kan erbjuda en plats för att jobba fysiskt, säger han.

Diskussion om artikeln