Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nationalekonom: Regeringen kan inte påverka Finlands Bank så som den vill i regeringsprogrammet

Ekonomen Roger Wessman
Bildtext Roger Wessman varnar för riskerna med att hindra centralbanken från att stöda svaga stater.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Både Finlands och EU:s lagar skyddar Finlands Banks oberoende och självständighet. Tanken är att den ska arbeta för hela Europas bästa och inte påverkas av nationell politik.

Nationalekonomen Roger Wessman säger att stater som påverkar sina nationella banker minskar förtroendet för den Europeiska centralbanken.

Därför kan inte vår kommande regering använda Finlands Bank för att minska den gemensamma ekonomiska risktagningen i euro-området så som det står i regeringsprogrammet.

– Det skapar ju en osäkerhet om hur den Europeiska centralbanken agerar.

Wessman säger att det centrala är i vilken riktning regeringarna försöker påverka den Europeiska centralbankens beslut.

Finlands Bank reagerade snabbt på regeringsprogrammet

Finlands Banks direktion skickade på lördagen skickade en skrivelse till den kommande regeringen att regeringsprogrammet strider mot lagen.

Problemet är att regeringen vill minska den osunda ödesgemenskapen mellan stater och banker genom Europeiska centralbanken och Finlands Bank.

Så här står det i regeringsprogrammet:

”Finland förespråkar att riskvikter för statliga lån tas med i bankernas kapitaltäckningsanalyser i syfte att minska den osunda ödesgemenskapen mellan stater och banker. Regeringen följer och strävar efter att hantera den finansiella risk för staten som uppkommer genom Europeiska centralbanken och Finlands Bank.”

Finlands Bank skriver att det här är problematiskt med tanke på Finlands Banks självständighet och oberoende.

Finlands Bank är del av den Europeiska centralbanken, och ska vara oberoende och självständig enligt både EU:s grundfördrag och finländsk lag. Ett centralt element i dessa lagar är att banken inte får ta emot instruktioner från någon instans i sin verksamhet.

Finland har förbundit sig att följa dessa principer i artikel 130 i EU:s grundfördrag.

Då kan inte regeringen försöka använda Finlands Bank eller centralbanken som ett redskap i sin politik.

Minskat stöd till Italien kan leda till kris i hela EU

Roger Wessman säger att det konkret nu handlar om en tanke där regeringarna sätter press på centralbanken att inte finansiera sådana euroländer som har ekonomiska problem.

– Det handlar om länder som är mycket skuldsatta som till exempel Italien som Europeiska centralbanken nu har stöttat. Om förtroendet för det här stödet sviktar skulle det leda till att investerare drar bort sina pengar från italienska statsobligationer. Då skulle Italien sjunka ner i en finansiell kris. Om den europeiska centralbanken inte då heller skulle reagera och lugna marknaden skulle det leda till en ekonomisk kris i Italien som skulle kunna orsaka en ekonomisk kris i hela Europa.

Roger Wessman ser inte att någon stats regering egentligen kan påverka centralbanken på något annat sätt än genom utnämningar av sina egna nationella bankers chefer. Men genast då chefen är utnämnd är tanken att hen ska bli en tjänsteman med hela Europas bästa för ögonen.