Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regeringsprogrammet delar åsikterna bland riksdagsledamöterna i Vasa valkrets, men de är överens om en sak: De närmaste åren blir inte lätta

Uppdaterad 20.06.2023 09:11.
Hallitusohjelma pöydällä.
Bildtext Det 259-sidor långa regeringsprogrammet ”Ett starkt och engagerat Finland”.
Bild: Silja Viitala / Yle

Yle har talat med riksdagsledamöter från oppositions- och regeringspartierna. Både den förra regeringen och det nya investeringsprogrammet får kritik. Det kommer att bli tufft.

Regeringsprogrammet som Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna har arbetat med i veckor publicerades i fredags.

Under veckoslutet har programmet fått både ris och ros.

De mål som planeras för den kommande fyraårsperioden delar också åsikterna inom Vasa valkrets.

Vasa valkrets får en minister, då Anna-Maja Henriksson (SFP) blir undervisningsminister. I den förra regeringen representerades valkretsen som mest av fyra ministrar.

Det nya regeringsprogrammet kommenteras av riksdagsledamöter från Vasa valkrets: Joakim Strand från SFP, Paula Risikko från Samlingspartiet, Pia Sillanpää från Sannfinländarna, Mikko Savola och Mika Lintilä från Centern samt Matias Mäkynen från Socialdemokraterna.

Mansperson klädd i kostym och blå slips, ser in i kameran. I bakgrunden sommargrönska och husfasader.
Bildtext Joakim Strand är riksdagsledamot för SFP från Vasa.
Bild: Anna Ruda / Yle

Joakim Strand, SFP

Joakim Strand är riksdagsledamot för SFP från Vasa och han är på det stora hela nöjd med regeringsprogrammet. Han säger att det finns avtryck från alla fyra partier i programmet.

– Helheten är ändå helt klart någonting man kan leva med. Där finns många goda skrivningar, både med tanke på Finlands framtid generellt men också med tanke på Österbotten och våra industrier, arbetsplatser, kommande investeringar och infrastruktur.

Bland det positiva lyfter Strand upp satsningarna på forskning, utveckling och innovationer som görs via ekosystemavtal med universitetsstäder, bland annat Vasa.

– Tillsammans med näringslivet kommer vi att kunna fortsätta satsa på miljöer som stärker dem, till exempel Energy lab.

Enligt Strand kommer den kommande regeringen att satsa på infrastrukturprojekt i hela landet och där nämns speciellt potentialen och utvecklingsbehoven i västra Finland.

– I praktiken kommer det att innebära satsningar på riksåttan och det stöder sedan våra större industrietableringar. Man skriver ganska mycket om vikten av att kunna bereda väg för större industrietableringar.

Utredningen av en fast förbindelse över Kvarken nämns enligt Strand två gånger i regeringsprogrammet.

– Det nya geopolitiska läget har gjort att kopplingarna till Sverige och Norge i praktiken är livsviktiga med tanke på försörjningsberedskapen, säkerheten och näringslivet. Därför har den fasta förbindelsen över Kvarken fått luft under vingarna på ett helt nytt sätt.

Strand tycker att man i regeringsprogrammet är för restriktiv när det gäller invandringen.

– Man borde ha en högre ambitionsnivå när det gäller arbetskraftsinvandring, både med tanke på privata och offentliga sektorn. Farhågorna som fanns kring klimatpolitiken har vi långt kunnat avvärja.

Bara en österbottnisk minister, vad säger du om det?

– Det är inget som jag tar ställning till. Det är som det är.

Paula Risikko
Bildtext Samlingspartisten Paula Risikko är riksdagsledamot från Seinäjoki.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Paula Risikko, Samlingspartiet

Paula Risikko, riksdagsledamot från Seinäjoki, diskuterade social- och hälsovård under regeringsförhandlingarna.

– Ärligt talat, efter att ha lyssnat på tjänstemän de här senaste veckorna avslöjades sådant som jag inte ens visste om. Den ekonomiska situationen är ännu allvarligare än vad som tidigare varit känt, säger Risikko.

Enligt Risikko är det nödvändigt att bromsa upplåningen. Hon menar dock att åtstramningarna inte kommer att påverka en enskild person så mycket. Risikko säger att de tittade på helheten när de gjorde programmet.

– Här har vi försökt se till att förändringarna inte blir för drastiska för enskilda personer och familjer. Men om något skulle hända finns det alltid en chans att reda upp situationen senare. I lagstiftningsfasen kommer konsekvenserna att ses över igen.

Risikko kritiserar den förra regeringen.

– Antingen saknas personal eller så tillräcklig finansiering för de lagar som har trätt i kraft. Många saker faller nu på välfärdsområdena.

Ett av regeringens främsta mål är att få människor i arbete, vilket är den bästa formen av social trygghet, enligt Risikko.

Risikko föreslås bli första vice talman. Det är ett drömjobb, säger Risikko.

– Där kan man påverka på många sätt. Jag är också medlem i ministergruppen och där kan jag bevaka Vasa valkrets intressen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Pia Sillanpää istuntosalissa.
Bildtext Pia Sillanpää, är sannfinländsk riksdagsledamot från Karleby.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Pia Sillanpää, Sannfinländarna

Pia Sillanpää, riksdagsledamot för Sannfinländarna från Karleby, anser att regeringens program är en framgång.

– Sannfinländskhet syns på många ställen i programmet, vi fick med många målsättningar och vi lyckades med att staka ut riktlinjerna i invandringspolitiken.

Sillanpää, som är utbildad barnmorska, är särskilt nöjd med satsningen på att höja födelsetalen och även familjernas status. Enligt Sillanpää finns bra skrivningar i regeringsprogrammet också angående skolan, lantbrukets status och försörjningsberedskapen.

– Vi fick också bra skrivningar om att begränsa skadlig invandring, säger Sillanpää.

Till exempel vad?

– För första gången vinner sunt förnuft i invandringspolitiken. Till exempel kan asylsökande inte åka på semester tillbaka till det land som de behöver skydd från.

Regeringens invandringspolitik har kritiserats för att den i extrema fall kan göra det svårare att hitta arbetskraft.

Mika Lintilä katsoo alaspäin vakavana.
Bildtext Centerpartisten Mika Lintilä från Toholampi var finansminister i den avgående regeringen.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Mika Lintilä, Centern

Mika Lintilä från Toholampi har varit näringsminister i den avgående regeringen.

I den nya regeringens program är han nöjd med bland annat inställningen till den gröna omställningen.

– Det fanns en rädsla för hur regeringen skulle ställa sig till den, och det här tar bort den rädslan, säger Lintilä.

Lintilä är nöjd att den gröna omställningen lyfts fram, eftersom det är en viktig sektor för både arbetsplatser och industrin.

För företagen är den nya regeringens politik enligt Lintilä i stort sett den samma som den har varit redan under en lång tid i Finland.

– I det här avseendet finns det relativt bra och förväntade positioner att fortsätta arbetet från.

Det som oroar Lintilä är effekterna av de planerade besparingarna på social- och hälvårdsektorn. Det skulle behövas ytterligare investeringar inom välfärdsområdena, men där eftersträvas besparingar, konstaterar Lintilä.

– Det blir den svåraste delen av besparingen och det kan få negativ effekt.

Lintilä påminner om att det i slutändan är ministrarnas uppgift att se till hela landets intressen, så i Vasa valkrets får man lita på att det blir så.

Lintilä beskriver regeringsprogrammet som genomarbetat, vilket antalet sidor vittnar om.

– Mycket har skrivits ner, men vad som kan genomföras är en annan sak, säger Lintilä.

Matias Mäkynen (SDP).
Bildtext Matias Mäkynen är socialdemokrat från Vasa.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Matias Mäkynen, Socialdemokraterna

Matias Mäkynen, riksdagsledamot från Socialdemokraterna i Vasa, befarar att regeringens program kommer att kännas som en försämring i livet hos dem som redan har det svårt. Han är särskilt oroad över barnfamiljernas status.

– Barnfamiljer använder sig av social- och hälsovård, dit nedskärningarna nu riktas, säger Mäkynen.

Däremot berömmer Mäkynen till exempel att man på socialförsäkringssidan arbetar för att förenkla och sammanlänka förmåner, vilket i princip är viktigt.

När det gäller finansiering av forskning och produktutveckling fortsätter det samarbete som genomfördes över regerings- och oppositionsgränser under den senaste regeringsperioden.

Men:

– Regeringens program är precis så tufft som man kan förvänta sig av en samlingspartistisk ekonomipolitik. Sannfinländarna är en bra partner för den här typen av politik, så länge de får några eftergifter i invandringspolitiken, säger Mäkynen.

Att valkretsen bara har en minister innebär enligt Mäkynen att samarbetet med ministrar från andra regioner måste intensifieras.

Den utredning om en bro över Kvarken som nämns i regeringsprogrammet är en positiv sak, som sträcker sig över flera valperioder.

– Samtidigt som anslagen skärs ner från alla håll blir kampen för att projekten faktiskt ska gå vidare riktigt tuff. Det kräver samarbete över partigränserna.

Mikko Savola.
Bildtext Mikko Savola är centerpartist från Etseri (Ähtäri).
Bild: Sakari Piippo / Yle

Mikko Savola, Centern

Enligt Mikko Savola som är Centerns distriktsordförande och riksdagsledamot från Etseri (Ähtäri) är regeringens program en stor besvikelse för landskapet Södra Österbotten.

Enligt honom är programmet en halvmesyr när det gäller infrastrukturprojekt och att utveckla regionen, jämfört med hur man talade om det innan valet.

– Det fanns starka krav på att bland annat öka energitorv, sänka skatter och att torv skulle vara förnybar. Det har praktiskt taget inte skrivits någonting alls om det här, för att inte tala om att sänka bränslepriset, säger Savola.

Enligt Savola kommer ”extremt drastiska” nedskärningar även inom social- och hälsovården, och det finns risk för att det även kommer att påverka tjänsterna för invånarna i Södra Österbotten.

– Talen som hölls före valet ser ut som århundradets bluff i det här avseendet.

Savola är också upprörd över fördelningen av ministerportföljer och framhåller att den enda ministern i valkretsen, Anna-Maja Henriksson, kommer att ha ett riktigt stort ansvar.

– Jag förundrar mig över valen. För Sannfinländarna koncentreras det mycket starkt på tillväxttriangeln Åbo–Tammerfors–Helsingfors. Naturligtvis visar gärningarna vad de sedan kan göra för resten av landet.

Uppdaterad 20.6 klockan 9.10 med att Lintilä var näringsminister i den förra regeringen.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas och Yle Keski-Pohjanmaas text Hallitusohjelma jakaa Vaasan vaalipiirin kansanedustajien mielipiteitä, mutta yhdestä asiasta ollaan samaa mieltä: Seuraavat vuodet eivät ole helppoja.