Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsstyrelsen i Borgå säger nej tack till gruvbolag som vill leta kvarts i skärgården

Två unga män i svartröda overaller står hukade över ett uppgrävt skogsparti.
Bildtext Arkivbild. De unga männen på bilden letar efter litiumspodimen i Kaustis skogar.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Borgå stadsstyrelse vill inte att gruvbolaget Maxbe ska få leta efter kvarts på Emsalö och Vessölandet.

Tidigare i vår godkände Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gruvbolaget Maxbes förbehållsanmälning för beredning av malmletningstillstånd.

På måndagen beslöt Borgå stadsstyrelse enhälligt att skicka in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol om Tukes beslut att godkänna förbehållet.

Förbehållet betyder i praktiken att Maxbe är först i tur att få ansöka om malmletningstillstånd för området. Därifrån till att eventuellt starta en gruva är det ännu lång väg att gå, men det här är första steget i processen.

Området som omfattas av förbehållet är nästan 190 kvadratkilometer stort och sträcker sig över Emsalö och Vessölandet. På basis av tidigare undersökningar antar gruvbolaget att de kan hitta kvarts där.

Företaget planerar att på sensommaren och hösten 2023 göra lokala undersökningar och i början av år 2025 ytundersökningar. Åren 2024–2025 tänker företaget göra riktade undersökningar i en del av området och lämna in en malmletningstillståndsansökan. Förbehållet gäller till den 26 mars 2025.

Staden anser att Tukes inte borde ha godkänt förbehållet eftersom det inte uppfyller alla kriterier som ställs i gruvlagen.

Bland annat anser stadens jurist att de undersökningar som Maxbe planerar orsakar så pass mycket skada att det skulle behövas malmletningstillstånd för att göra dem.

Vidare anser stadens jurist att gruvbolaget i sin förbehållsanmälan inte har berättat tillräckligt om sina resurser och förberedelser inför att sätta igång arbetet.

Dessutom hörde en liten del av det nu aktuella området till ett tidigare förbehåll som förföll för ungefär ett halvt år sedan. Enligt gruvlagen måste det gå minst ett år mellan förbehåll för samma område.

Diskussion om artikeln