Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Att vara kvällspigg är inte farligt för hälsan – så länge du inte röker

Ett fönster på natten. Bilden är tagen utifrån och inne i lägenheten lyser lampor.
Bildtext Att vara kvällspigg är inte ohälsosammare än att vara morgonpigg.
Bild: Mika Kanerva, Yle

Tidigare har man sett en förhöjd risk att dö bland kvällsmänniskor jämfört med morgonmänniskor. En ny finländsk undersökning visar att den här risken hör ihop med större tobaks- och alkoholkonsumtion.

En finländsk undersökning visar att det inte är farligt att sitta uppe sent på natten – så länge man inte röker.

Baserat på data från en studie där man följt 23 000 finländska tvillingar under mer än 37 års tid har Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet kommit fram till att det inte är mindre hälsosamt att vara kvällsmänniska än att vara morgonmänniska.

Enligt studien har kvällsmänniskor förvisso en något förhöjd risk för dödsfall jämfört med morgonmänniskor, men den här risken hänger ihop med rökning och alkohol snarare än med kronotypen.

Kronotyp avser kroppens naturliga tendens till sömn vid en viss tidpunkt. Enligt Arbetshälsoinstitutets överläkare Christer Hublin tyder resultatet i studien på att kronotypen har liten eller ingen enskild inverkan på dödligheten.

”Dessutom tycks den ökade dödlighet som är förknippad med att vara en utpräglad kvällsmänniska främst förklaras av en större tobaks- och alkoholkonsumtion. Detta i jämförelse med människor som är utpräglade morgonmänniskor”, säger Hublin i ett pressmeddelande.

Kvällsmänniskorna i studien var yngre än morgonmänniskorna

2018 publicerades resultaten från en brittisk undersökning som visade att kvällsmänniskor hade en något förhöjd risk att dö i vilken sjukdom som helst, inklusive hjärtsjukdomar. Den här studien hade följt forskningspersonerna i sex och ett halvt år och den inspirerade de finländska forskarna att genomföra den studie som publicerats nu. De finländska forskarna ville analysera hur alkoholkonsumtion och rökning påverkar dödligheten bland kvällsmänniskor.

22 976 vuxna män och kvinnor deltog i studien. De fick själva bedöma om de var mer kvälls- än morgonmänniskor. 7 591 personer ansåg sig vara kvällsmänniskor i viss utsträckning och 2 262 ansåg sig vara utpräglade kvällsmänniskor.

Kvällsmänniskorna var yngre än morgonmänniskorna, de drack och rökte mer och det var mindre sannolikt att de skulle sova åtta timmar eller mer.

Sannolikheten att dö var 9 procent högre bland de personer som uppgett sig vara utpräglade kvällsmänniskor än bland morgonmänniskorna, men studien kunde konstatera att orsaken till stor del hängde ihop med alkoholbruk snarare än med kronotypen. Forskarna konstaterade dessutom att icke-rökande kvällsmänniskor inte löpte högre risk att dö.