Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad vill veta om det förekommer sexuella trakasserier bland de anställda – i tidigare enkät svarade flera ”ja”

Uppdaterad 20.06.2023 14:43.
Närbild av en kvinna som håller i en telefon samtidigt som hon håller andra handen på en dator.
Bildtext Kristinestad vill veta om de anställda upplever sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier.
Bild: Alexander Korzh / Alamy/All Over Press

De anställda inom staden Kristinestad har nu möjlighet att fylla i en enkät gällande sexuella trakasserier. Enkäten är en reaktion på att personal i vårvintras i en annan undersökning svarade att de upplevt sexuella trakasserier.

De anställda inom staden Kristinestad har nu möjlighet att fylla i en enkät där de svarar på frågor gällande sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Enkäten är en reaktion på att personer i personalen i samband med annan undersökning i vårvintras svarade att de upplevt sexuella trakasserier.

Agneta Wedenberg, personalchef och arbetarskyddets chef, berättar att det inte har kommit till hennes kännedom att det skulle förekomma sexuella trakasserier, annat än det som kom fram i enkäten.

– Där frågar vi om personalen har upplevt sexuella trakasserier på jobbet och hurudana trakasserier det har varit frågan om. Man kan också frivilligt ange vem som man upplever har trakasserat en. Om man gör det och också ger sina kontaktuppgifter kan vi utreda det. Anonyma anmälningar om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön har vi svårt att utreda, säger Wedenberg.

Också anonyma anmälningar tas emot, men enligt Wedenberg kan de inte utredas.

En kvinna med glasögon och kort hår.
Bildtext Agneta Wedenberg, personalchef och arbetarskyddets chef, säger att enkäten görs för att följa upp resultatet från en tidigare undersökning.
Bild: Juho Teir / Yle

Tidigare undersökning tyder på trakasserier

Under vårvintern deltog staden i en etikundersökning där det fanns frågor om sexuella trakasserier.

– Av dem som svarade var det sex personer som upplevde sig ha utsattas för sexuella trakasserier, men fler frågor fanns inte i den enkäten. Då var tanken att vi måste fråga upp mera om det här.

Staden vet inte vem som har blivit utsatt och av vem. De vet inte heller hurudana sexuella trakasserier det kan handla om.

– Sexuella trakasserier kan ju vara verbala eller fysiska eller krav på könsumgänge eller att någon sänder pornografiskt material.

Enkäten är öppen i två veckor innan semestrarna börjar. Tanken är att enkäten från och med hösten ska bli en bestående kanal.

– Den ska finnas för vår personal på ett lättillgängligt sätt. En kanal där de, precis när som helst, kan anmäla sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön.

Är det något speciellt som ni misstänker just nu och som ni vill komma åt?

– Nej, det är just utgående från den tidigare undersökningen vi gjorde enkäten så vi vet ju inte vad det är.

Wedenberg anser att staden har bra beredskap för att reda ut och ta tag i saken om det framkommer att det förekommit sexuella trakasserier.

– Det beror ju sen på vem det är som har trakasserat. Det vanliga är att man först talar med sin närmaste förman som försöker reda ut det och sedan kommer det till mig som arbetarskyddschef. Huvudprincipen är att misstankar om trakasserier, oberoende om de är av sexuell natur eller andra slags trakasserier ska redas ut så fort som möjligt.

Har trakasserier någon gång kommit till din vetskap?

– Nej, inte annat än på statistisk nivå. Jag har snart jobbat två år i staden Kristinestad och inte en enda anmälan om sexuella trakasserier bland de anställda har kommit till mig i min egenskap av arbetarskydds chef.