Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu stoppas planerna på en ny vägtrafikbro över järnvägsspåret i Leksvall

En plankorsning med bommar och trafikljus, vårvinter och soligt väder. Ovanför banan syns elledningar. Längre borta syns skog och hus.
Bildtext Staten planerar att ersätta plankorsningen i Leksvall med en vägtrafikbro, men nu står planerna stilla under tiden besvären behandlas i domstol.
Bild: Pia Santonen / Yle

Enligt ett beslut från Helsingfors förvaltningsdomstol får Trafikledsverket inte inleda byggandet av den nya bron i Leksvall innan domstolen tagit ställning till de överklaganden som kommit in.

I det ursprungliga beslutet som Transport- och kommunikationsverket fattade skulle Trafikledsverket inleda byggandet av den nya vägtrafikbron direkt, trots möjliga överklaganden, men nu säger förvaltningsdomstolen i Helsingfors nej till den här planen.

Det är Trafikledsverket som planerar en ny vägtrafikbro över Hangö-Hyvingebanan i Leksvall. Bron skulle ersätta tre plankorsningar i området och projektet är en del av elektrifieringen av järnvägsförbindelsen till Hangö.

En illustrationsbild som visar hur den planerade bron över Hangö-Hyvingebanan skulle placeras i Leksvall, en by utanför Ekenäs. På bilden syns vägar, järnväg, hus, skog, havet. Små planscher visar vad som är vad.
Bildtext Enligt ursprungsplanen skulle den nya bron byggas på ett annat ställe än dagens plankorsning.
Bild: Trafikledsverket

Det är missnöjda Leksvallbor som överklagat beslutet. I praktiken innebär besvären att projektet kommer att dra ut på tiden och Trafikledsverket har även antytt att besvär till och med kan stoppa hela brobygget.

Fördröjningen innebär att bron inte kan byggas i samband med de andra projekten kring Hangö-Hyvingebanan i Leksvall vilket är en förutsättning för att projektet ska genomföras, har Trafikledsverket tidigare uppgett till Yle Västnyland.

Diskussion om artikeln