Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tillfälliga brokonstruktioner i Helsingfors är säkra att använda

Efter broraset i Hagalund i Esbo som skedde i maj ville man försäkra sig om att inget liknande kan ske i Helsingfors. Därför har man nu kontrollerat stadens tillfälliga brokonstruktioner och kunnat konstatera att de är i gott skick.

I staden används tillfälliga broar bland annat vid bygget av Kronbroarna, vid Hermanstads strandväg och vid centralstationen.

De tillfälliga broarna på stadens övriga byggplatser för hus och gator konstaterades också vara i skick.

Relaterat

Tarvobron i Munksnäs stängs av – välj annan rutt för din promenadrunda

Östra Tarvobron stängs av, eftersom det inte är tryggt att röra sig på den.

Helsingfors stad ber dem som rör sig i området att ta en cirka 200 meter lång omväg längs Ritobergsvägen. Skyltar har satts ut.

Det är frågan om en 150 meter lång pontonbro i Munksnäs, mellan fastlandet och holmen Tarvo. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik.

Staden uppger i ett pressmeddelande att bron från år 1998 tjänat klart. Den behöver, speciellt efter skador från de senaste vinterstormarna, ersättas med en ny.

Polisen utreder fall där en kvinna försvann – vill ha hjälp med att identifiera möjlig brottsplats i Egentliga Finland

Polisen fortsätter utreda fallet med Minna Suominen, som försvann 2012. Polisen utreder försvinnandet som ett brott mot liv under rubriceringen dråp.

Polisen försöker nu ta reda på den plats där förövaren gjorde sig av med Minna Suominens kropp efter det misstänkta dråpet. Baserat på den beskrivning som erhölls i förundersökningen släpptes kroppen i januari 2012 från en bro i en strömmande å.

Enligt beskrivningen är den aktuella bron så smal att endast en bil kan passera i taget, och det är en grusväg fram till bron.

Nära bron finns en mindre struktur, lik en gångbro, som korsar samma å. Gångbron kan ha en präglad plåt som material liknande till exempel ramper avsedda för rullstolar.

Från bron är det cirka 1-2 kilometer till närmaste större asfaltsbelagda bilväg. Det kan finnas en eller flera byggnader i närheten av broarna. Platsen ligger inom en 40 kilometers radie från Pansio i Åbo.

Stor lyftkran och lastbil vid ett brobygge.

NTM-centralen: Egentliga Finland och Satakunta har flest broar i dåligt skick

Vägnätet i Egentliga Finland och Satakunta är gammalt och det syns också i broarnas skick. Närings- trafik- och miljöcentralen meddelar att kring 20 procent av landets slitna broar finns i de här landskapen.

Rivningsarbetet av bron vid Skolgatan i Åbo förbereds på onsdag

Förberedelserna för rivningen av bron vid Skolgatan börjar på onsdag. Själva rivningsarbetet startar nästa vecka.

Rivningen av bron kommer att ta uppskattningsvis 2–3 månader, varefter man börjar bygga den nya bron.

Ett körfält är ur bruk från och med onsdag. Två körfält är i bruk under hela arbetet.

Gång- och cykelvägen är avstängd under rivningsarbetet. Fotgängare och cyklister uppmanas ta vägen genom Allegatan.

Trafikstockningar på Skolgatan och i närheten är att vänta, särskilt under morgon- och eftermiddagsrusningen.

Arbetet är relaterat till järnvägsprojektet Kuppis–Åbo. Som helhet beräknas projektet vara klart 2025.