Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands bank: Finland är i en recession i år, men sedan ljusnar det lite

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn talar på en presskonferens om Finlands ekonomiska framtid.
Bildtext Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn värnar om bankens oberoende från Finlands färska regering.
Bild: Antti Yrjönen / Lehtikuva

Inflationen är fortfarande hög även om den sjunkit klart från sina toppnivåer under hösten. Därför kommer centralbanken fortsättningsvis att hålla styrräntorna höga. Det bromsar den ekonomiska tillväxten i år och nästa år.

Finlands bank presenterade i dag sin syn på långsiktiga utmaningar i Finlands ekonomi.

Inflationen i euroområdet var 6,1 procent i maj. Priserna på energi och livsmedel har sjunkit men den underliggande inflationen där de inte räknas med var fortfarande 5,3 procent.

Det oroar den Europeiska centralbanken vars uttalade mål är att hålla inflationen nära 2 procent. Därför kommer räntorna sannolikt att hållas höga ännu en tid.

Finlands Bank räknar med att det leder till att den finländska ekonomin krymper med 0,4 procent i år. Nästa år väntas en svag tillväxt på 0,9 procent och år 2025 väntas den stiga till 1,5 procent.

– Finland är för tillfället i en recession men vi tror att finanspolitiken kommer att stärkas i år och nästa år, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Han anser att den ekonomiska utvecklingen i Finland är tudelad.

– Å ena sidan håller konsumenternas köpkraft på att förbättras tack vare höjda löner och stöd samtidigt som inflationen bromsas upp. Också sysselsättningsläget är fortsatt bra även om det väntas försämras något under slutet av året. Å andra sidan kvarstår de långsiktiga problemen i den offentliga ekonomin.

Regeringens invandringspolitik väcker frågor

Finlands Bank bygger sina prognoser på det ekonomiska läget i maj. Det färska regeringsprogrammet med alla sina sparmål beaktas alltså inte.

Banken konstaterar att Finlands offentliga finanser har visat underskott nästan oavbrutet i mer än 15 års tid. Därför betonar Finlands Bank behovet av att på lång sikt stärka de offentliga finanserna och trygga förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt.

Olli Rehn välkomnar regeringsprogrammets ambition att spara i de offentliga utgifterna samtidigt som regeringen planerar att satsa på forskning och utveckling.

Han ser också positivt på att regeringen vill främja företagande och incitamenten att ta emot arbete. Däremot anser han att regeringens invandringspolitik är delvis motstridig.

– Vi behöver mer arbetsrelaterad invandring och vi borde få utländska studerande som avlagt examen i Finland att stanna här. Därför skulle det vara viktigt att vi hellre välkomnar kunnig arbetskraft än begränsar arbetskraftens immigration till Finland.

Kampen mellan Finlands Bank och regeringen verkar fortsätta

Finlands Banks direktion skickade på lördagen en skrivelse till den kommande regeringen att regeringsprogrammet strider mot lagen.

Problemet är att regeringen vill minska den osunda ödesgemenskapen mellan stater och banker genom Europeiska centralbanken och Finlands Bank.

Finlands Bank påpekade att det inte är möjligt då bankens självständighet och oberoende tryggas av både av EU:s grundfördrag och av finländsk lag.

Men regeringens utrikesminister Elina Valtonen (Saml) som har lett beredningen av den här frågan i regeringsprogrammet har i tidningen Kauppalehti (betalmur) på måndagen åtminstone delvis försvarat regeringens linje.

Visserligen konstaterar Valtonen att systemrisken i euroområdet i första hand måste tacklas på annat sätt än genom att ingripa i centralbankens självständighet. Men hon konstaterar också att det är riksdagen som övervakar Finlands bank.

Olli Rehn anser att det skulle vara bättre om så viktiga texter som ett regeringsprogram i republiken Finland skulle vara så klara att det inte finns ett stort behov att tolka vad de betyder.

– Jag anser att centralbankens självständighet och oberoende är en central princip i modern centralbanksverksamhet och det skulle vara viktigt att varje regering också i Finland skulle respektera det så som alla regeringar har skrivit under i EU:s grundfördrag.