Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Miljontals arbetsplatser att fylla – lagändringar ska göra det lättare att ta sig från utlandet till Tyskland för att jobba

Fyra män arbetar med att asfaltera en väg.
Bildtext I början av året uppskattades det finnas omkring två miljoner lediga jobb i Tyskland. Arkivbild.
Bild: Guido Koppes / Alamy/All Over Press

I Tyskland ska det bli lättare för utländsk arbetskraft att komma in på arbetsmarknaden. Den tyska förbundsdagen väntas ännu denna vecka godkänna en lagändring om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

– Vi behöver mer legal invandring för arbetsmarknaden och med lagändringarna ser vi samtidigt till att det inte kommer till någon belastning av socialsystemet eller lönedumping, säger arbetsminister Hubertus Heil.

– Men vi måste bli mer liberala när det kommer till invandring av yrkesmässigt kvalificerade personer och akademiker, fortsätter arbetsministern.

Egentligen har Tyskland sedan år 2020 haft en lag som ska underlätta arbetskraftsmigration från länder utanför EU, men den sittande regeringen vill nu ytterligare sänka hindren för att ta sig till Tyskland för att jobba. Målet är 75 000 nya arbetstagare per år.

En man klädd i kostym.
Bildtext Tysklands arbetsminister Hubertus Heil säger att landets arbetsmarknad behöver mer invandring.
Bild: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy/All Over Press

Bland annat ska det nu bli möjligt att arbeta också utan en i Tyskland erkänd yrkesexamen, bara man kan visa upp en examen och en tvåårig arbetserfarenhet från hemlandet. Personer som har en i Tyskland erkänd examen ska därtill också få jobba utanför den egna branschen.

Man sänker nu också lönekraven för personer som genom EU:s så kallade blåkort har en högkvalificerad anställning. Den i framtiden krävda lönen kommer att ligga på cirka 3 500 euro i månaden.

Därtill inför man också ett poängsystem, där icke-EU-medborgare med tillräckligt höga poäng i fråga om bland annat studier, arbetserfarenhet och språkkunskap ska kunna beviljas visum för att söka jobb i Tyskland.

Behovet av arbetskraft blir bara större

Och lediga arbetsplatser borde finnas. Från den tyska industri- och handelskammaren DIHK uppskattade man i början av året att det i Tyskland finns omkring två miljoner lediga jobb.

Av de nästan 22 000 tillfrågade företagen meddelar över hälften att de inte hittar lämpad arbetskraft för att fylla luckorna.

Där problemet tidigare har drabbat främst de små och medelstora företagen har nu också de stora allt svårare att värva arbetskraft, heter det vidare från kammaren. Störst är problemet inom social- och hälsovården, men också bland annat teknologiindustrin är hårt drabbad.

Prognoser för framtiden visar dessutom att det i Tyskland, på grund av den demografiska utvecklingen, fram till år 2035 kommer att finnas ett behov av sju miljoner nya arbetstagare.

Från regeringens sida ser man sig här i konkurrens med länder som USA, Kanada och Australien. En tungrodd byråkrati och språkbarriären bedöms ofta vara till nackdel för Tyskland i kampen om kunnig arbetskraft.

För att få personer som redan befinner sig i Tyskland i arbete har regeringen på slutmetrarna också kommit överens om att personer som inte har beviljats asyl kan få en möjlighet att stanna i landet om de hittar ett jobb som de kan livnära sig på.

Den här regeln gäller ändå enbart för personer som hade ansökt om asyl före slutet av mars i år.