Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Misslyckad sprängning slungade stenar över hundägare då västmetron byggdes – sprängaren frias från alla åtal

Byggarbetsplats längs västmetron.
Bildtext En arbetsplatsolycka som inträffade under bygget av västmetron har behandlats i tingsrätten. Arkivbild.
Bild: Antti Haanpää / Yle

En julimorgon 2019 då bygget av Stensvik metrostation i Esbo var i full gång gick en sprängning fel. Sprängstenar slungades utanför sprängområdet och över förbipasserande.

Stenarna krossade många fönster och rammade bostadshus. Inga människor skadades. Men det var nära ögat, i rätten vittnade en kvinna om att hon var ute med sin hund intill byggarbetsplatsen då ett stenröse kom flygande över henne.

Då olyckan granskades visade det sig att laddplanen, alltså dokumentationen över sprängningen, saknade information om huruvida sprängningsmattor använts. Ett större problem var att ingen verkar veta vem som var huvudansvarig för sprängningen.

Den idag 57-årige laddaren som utförde sprängningen åtalades för arbetarskyddsbrott och framkallande av fara.

Oklar ansvarsfördelning

För varje sprängningsjobb ska det finnas en ansvarig som är på plats då stubinen antänds. Byggbolaget Terrawise ansvariga chefer säger att det inom deras bolag fungerat så att laddaren själv är ansvarig om han eller hon är behörig.

Cheferna har alltså trott att laddaren fungerat som ansvarig, problemet är bara att ingen verkar ha berättat det för honom. Det borde ha skett under anställningsintervjun, men ingen av de chefer som vittnade i rätten minns vem som intervjuade honom.

Laddaren hade flyttats till Stensviks metrostation dagen före olyckan. I tingsrätten sa han att det aldrig varit tal om att han själv skulle övervaka sprängningarna. Det var hans uppgift att utföra arbetet och fylla i alla papper, men inte leda arbetet eller övervaka.

Sprängmattor användes vid samtliga sprängningar inklusive den som gick fel. Eftersom samma princip följdes vid alla sprängningar valde laddaren att utelämna den informationen ur papprena. Dagen efter olyckan avslutades hans jobbkontrakt.

Enligt tingsrätten är det Terrawise som underlåtit att utnämna en ansvarig arbetsledare. Därför frias laddaren i åtalet om arbetarskyddsbrott.

Besvärlig berggrund

Följande fråga för tingsrätten att ta ställning till var om laddaren genom slarv eller misstag framkallat fara.

Det är oklart vad som gick fel vid sprängningen och som gjorde så att sprängstenarna slungades iväg trots att belastningsmattorna placerats enligt konstens alla regler. Det kan ha berott på en hålighet i berget som förstärkte explosionen, eller att flera laddningshål förenats av misstag. Tingsrätten anser att laddaren inte kan klandras eftersom det inte var han själv som borrade laddningshålen. Laddaren frias alltså på alla åtalspunkter.

Byggbolaget Terrawise stod inte åtalade i det här fallet. Domen har inte vunnit laga kraft.