Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Leninparken i Helsingfors byter namn

Uppdaterad 22.06.2023 07:40.
Leninparken på sommaren i Helsingfors. En stengång med gräsmatta och höga träd på vardera sida.
Bildtext Ledamöterna hade många åsikter kring huruvida ett namnbyte innebär ett försök att ändra på det förflutna.
Bild: Rebecka Svedberg

Helsingfors fullmäktige röstade på sitt möte för att den omtvistade Leninparken i Alphyddan i Helsingfors ska byta namn.

Redan år 2018 ville en del politiker byta namn på parken. Då blev det ett nej, eftersom namnkommittén i Helsingfors konstaterade att man ”byter inte etablerade namn”.

Denna gång var det Otto Meri (Saml) som lämnat in en motion om att namnet på parken borde ändras, med hänvisning till att man plockat bort Lenin-statyer i Åbo och Kotka. 24 andra ledamöter stödde motionen, som uppger att man anser att namns betydelse och tolkningen av namnen förändras under tidens gång.

Fullmäktiges omröstning föranleddes av en lång diskussion kring vårt lands historia och dess betydelse för vår stadsutveckling. En del ledamöter vill fortsättningsvis bevara namnet eftersom det säger något om Finland och vår självständighet.

Andra ansåg att parkens borde döpas efter någon framstående kvinna. Under diskussionen föreslogs olika nya namn såsom Frihetsparken eller Lotta Svärd-parken.

Namnet på parken kommer att bytas ut nästa gång som detaljplanen för området uppdateras. Vad det nya namnet blir är ännu inte klart, eftersom inget av namnförslagen godkändes av fullmäktige.

Artikeln uppdaterades den 22.6 klockan 7.40 med Otto Meris partitillhörighet.