Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fakturorna för hemvården i Raseborg låter vänta på sig: ”Om det kommer en räkning på flera tusen euro kan många ha svårt att klara av den”

Sven och Ilse Sundström i sitt hem i Ekenäs.
Bildtext Sven och Ilse Sundström i Ekenäs har inte fått en enda räkning för den service de har fått från Västra Nylands välfärdsområde.
Bild: Minna Almark

Många äldre i Västnyland har ännu inte fått någon faktura för den service de får av Västra Nylands välfärdsområde. Det kan handla om summor på flera tusen euro som nu samlar sig på hög.

Kommunerna i Västnyland har överfört sina klient- och patientdatasystem till Västra Nylands välfärdsområde, som tog över social- och hälsovården vid årsskiftet. Det innebär att välfärdsområdet måste göra nya betalningsbeslut om bland annat den service som de äldre får.

Men inom Västra Nylands välfärdsområde har informationssystemen strulat till sig och därför har man inte hunnit fatta alla betalningsbeslut. Det här gäller speciellt de västra delarna av välfärdsområdet.

Det här påverkar särskilt hemvården i Raseborg, där många klienter inte har fått några fakturor alls sedan årsskiftet.

Om man inte har summan på sitt konto så kan det bli kris

Sven Sundström, pensionär i Ekenäs

Till dem hör Ekenäsborna Sven och Ilse Sundström. Under vintern har Ilse Sundström fått hemvård från välfärdsområdet och varje tisdag deltar hon i dagverksamhet för äldre. De använder sig också av välfärdsområdets trygghetsservice för att snabbt få hjälp vid behov.

Men än så länge har det inte kommit några räkningar för vare sig hemvården, dagverksamheten eller trygghetsservicen.

– Vi har bara fått information om att trygghetslarmet kostar 45 euro i månaden, men det har inte kommit någon faktura, säger Sven Sundström.

Oroväckande att vänta på en stor summa

Sven Sundström har verkat som yrkesrevisor och har därför bra koll på den ekonomiska situationen. Men för många äldre kan det vara svårt att ha en överblick över inkomster och utgifter och inse att man borde ha någon extra tusenlapp på sparkontot.

– Om man har en liten pension och det kommer en bomb på flera tusen euro, så vet jag inte hur man ska klara det. Om man inte har summan på sitt konto så kan det bli kris, säger Sundström.

Det handlar om uteblivna pengar och det är inte bra för samhället

Sven Sundström, pensionär i Ekenäs

Sven Sundström hjälper också sin syster som får hemvård från välfärdsområdet. Hon har inte heller fått någon räkning för servicen. Han har också flera vänner och bekanta som är i samma situation.

– Många tycker att det är konstigt att man har en obestämd och ganska stor summa framför sig som ska betalas. Det ärsom att rulla en snöboll framför sig.

Överlag har han svårt att förstå att välfärdsområdet har försatt sig i en sådan här situation.

– Det handlar ju om uteblivna pengar och det är inte alls bra för samhället.

Välfärdsområdet saknar resurser

Pekka Suhonen är chef för klientavgifterna i Västra Nylands välfärdsområde. Han beklagar att faktureringssystemet strular och bedyrar att man jobbar för högtryck för att fixa det.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal som klarar av uppgifter som har med betalningar och faktureringar att göra.

– Då välfärdsområdet började omorganisera verksamheten blev det klart att det finns resursbrister, konstaterar han.

Det är en stor förnyelse av den offentliga förvaltningen. Här har varit mycket som ska göras

Pekka Suhonen, chef för klientavgifter

Det har också funnits en del problem med faktureringen av boendeservicen i Västnyland, säger Suhonen.

– I en del av kommunerna faktureras klienterna i juni för servicen i april, vilket nästan är normal faktureringsrytm.

Suhonen kan inte säga när faktureringssystemet kommer att fungera som det borde. Men målet är att det ska fungera så snabbt som möjligt under hösten.

Klienterna kan få specialarrangemang för att betala räkningen

I vanliga fall har klienterna 30 dagar på sig att betala sina räkningar till välfärdsområdet. Under vårens lopp har en del klienter fått mera betalningstid då de har fått en större räkning på grund av att faktureringen har strulat, säger Pekka Suhonen.

– Vi har till exempel gett en betalningstid på 60 dagar.

Om klienten inte har en tillräckligt stor summa på sitt konto då räkningen till sist dimper ner kan hen ansöka om att få nedsatt klientavgift eller att bli befriad från den.

Pekka Suhonen har fått en del respons och förfrågningar av klienter och han har förståelse för deras oro.

– Men man måste komma ihåg att det här är en stor förnyelse av den offentliga förvaltningen. Här har varit mycket som ska göras och det här är en av de viktigaste sakerna som vi ska få att fungera.

Diskussion om artikeln