Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Överblivna österbottniska operationsbord kan bli livräddande vid den ukrainska fronten: ”Allt kommer till användning”

En kvinna med en Ukraina tröja står i en tom container.
Bildtext Hjälporganisationen Kalynas 66:e långtradare med förnödenheter fylldes på torsdagen i Vasa. Föreningens ordförande Olena Galchenko är tacksam över Österbottens välfärdsområdes donation av vårdmaterial.
Bild: Anna Wikman

Den 66:e transporten med förnödenheter avgick från Österbotten. Välfärdsområdet donerade nio operationsbord som kommer väl till pass för ett omättligt behov i Ukraina.

På torsdagen fylldes en långtradare med sjukhusförnödenheter för att skeppas via Polen till Ukraina. De österbottniska hjälpsändningarna börjar bli en rutin, för nu avgår den 66:e lasten med saker via organisationen Kalyna från Österbotten.

Behovet är stort av all slags vårdutrustning i Ukraina. En utbredd resursbrist samt ett enormt behov av allt från första hjälpen till olika former av ingrepp gör all hjälp välkommen.

Olena Galchenko som är ordförande för Kalyna i Österbotten säger att många byggnader gjorts om till sjukhus, så det finns plats för allt från sjukhussängar och operationsredskap till sanitärt material och rullstolar.

– Det är första gången vi skickar operationsbord. Där finns så många sårade soldater, så våra sjukhus klarar inte av allt. Nu är behovet så stort att vi försöker få allt vi kan från finska sjukhus för att kunna spara liv för våra räddare i Ukraina, säger Olena Galchenko.

Nu är behovet så stort att vi försöker få allt vi kan från finska sjukhus för att kunna spara liv för våra räddare i Ukraina

Olena Galchenko

Det har redan skickats över 50 sjukhussängar från Vasa centralsjukhus, så en avdelning på ett ukrainskt sjukhus är fyllt av Vasasängar.

– De är så glada varje gång jag kommer dit. Och allt kommer till användning, för det är oftast sådant vi ber om, säger Galchenko.

I lagret på Vasa centralsjukhus har man igen samlat saker, tillräckligt att fylla en långtradare. Det nya är nio operationsbord som var uttjänta på VCS och kan komma till pass i Ukraina.

En kvinna med svartvit randig blus står framför en hög med  plastinpackade rullatorer.
Bildtext Katarina Heikkius från organisationen Ostrobothniia Kalyna har varit med och samlat in rullatorer och rullstolar som nu skickas till Ukraina.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Alla vinner på donationerna

Enligt Johan Smeds som är anestesiläkare var borden avskrivna då inget underhåll längre ges till dem i Finland. Borden räknas ha en livstid på omkring tio år, men dessa har redan varit i bruk sedan 2005. Moderna bord är mera högteknologiska, men borden som sänds iväg är fullt funktionella.

– Största delen av vården i ett krigsområde är sådan att de här borden duger mycket bra, säger Johan Smeds.

Från hjälporganisationens sida säger man att det med stor sannolikhet finns överbliven vårdutrustning på många håll vid sjukhus och andra vårdinrättningar. Volontärerna har själva varit aktiva med att kontakta olika vårdinstitutioner med listor med ukrainska behov.

En läkare med blå dräkt står framför en hög med inpackade saker
Bildtext Mycket av det som avskrivs från sjukhusen är ännu helt funktionsdugligt och kan mycket väl komma till pass i ett krigsområde, säger specialläkaren Johan Smeds.
Bild: Anna Wikman

Hur mycket överbliven utrustning och material som kunde avvaras är svårt att uppskatta, men Johan Smeds räknar upp bland annat ett antal respiratorer som lagrats vid sjukhuset, som beredskap för en nationell katastrof.

Att kunna ta till vara avskriven utrustning är ändå optimalt, då det varken finns plats eller bruk för allt uttjänt.

– Så det var ”win-win”, säger Smeds om möjligheten att skicka operationsborden till de ukrainska sjukhusen.

Vad som i normala fall sker med uttjänt vårdmaterial har Smeds svårt att säga. Men mycket av det som avskrivits från aktiv användning är ändå fullt funktionsdugligt. Det ser man också på de ihopsamlade rullstolar och rullatorer som packats, redo att forslas ner till Ukraina idag.

Överflödigt här – behövligt där

Olena Galchenko säger att viljan att hjälpa är mycket stor, både från privatpersoner och offentliga institutioner, men att man kanske inte alltid ens förstår att det vi avskrivit kan ha en stor betydelse för ett krigshärjat land.

Hon understryker att Österbottens välfärdsområde själv varit aktivt med att donera avskrivet materiel, vilket lett till att organisationen också fått sänt iväg ambulanser till Ukraina.

En hög med inpackade rullatorer och rullstolar
Bildtext Förutom nio operationsbord fylls lasten med mängder av rullstolar och rullatorer.
Bild: Anna Wikman

Kalyna Ostrobothniia har hittills skeppat iväg 65 laster med alla typer av förnödenheter, från bilar och generatorer till leksaker och livsmedel. Men Olena Galchenko säger att behovet är så stort att allt som bara kan skickas iväg behövs.

– Vi ber ofta om donationer utifrån behov som finns på plats, och mycket av det vi frågar efter finns. Men mycket sådant som någon har liggande hemma som man kanske inte tror att behövs någonstans, så det kan vara verkligt behövligt i Ukraina, säger hon.