Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkslätts nya kommundirektör prickades av JO för att hon kvitterade klagan om hennes eget agerande – handlade om grov mobbning vid Jokela skolcentrum

Uppdaterad 29.06.2023 08:29.
Collage: till vänster en gul skolbyggnad, till höger en kvinna i sakliga kläder som ser mot kameran och ler.
Bildtext Som dåvarande bildningsdirektör för Tusby tog Virpi Sailas emot en klagan om oroligheter vid Jokela skolcentrum samt hennes eget agerande. Trots att hon var jävig behandlade hon själv klagan.
Bild: Kuohatti/ CC BY-SA 4.0, Kari Kohvakka; collage och redigering av Lukas Rusk

Kyrkslätts nya kommundirektör Virpi Sailas jävade inte sig då hon behandlade en klagan om hennes agerande som Tusbys bildningsdirektör, och bröt därmed mot förvaltningslagen, skriver Justitieombudsmannen. Sailas vill inte säga varför hon inte jävade sig.

Unga som kör moped och bränner gummi både dag och natt, glåpord, trakasserier och till och med dödshot mot utomstående. Redan för cirka två år sedan, år 2021, upplevde Tusbybon Risto Malin att situationen vid Jokela skolcentrum var helt utanför myndigheternas och skolpersonalens kontroll.

Vid skolcentret finns högstadiet Jokelan yläaste och Tuusulan lukios Jokela-filial.

– Min syn är att det finns en kultur i skolan att man ser genom fingrarna när barnen beter sig dåligt. Man vill vara på god fot med dem, eftersom man är rädd för att det som hände år 2007 ska hända på nytt, säger Risto Malin.

Tidningen Keski-Uusimaa har senast i höstas rapporterat om att unga från Jokela skolcentrum mobbat en familj som bor strax invid skolan.

Enligt tidningen började de unga störa familjen efter att de sade till de unga att de inte skulle föra oljud utanför deras hem kring midnatt. Sedan dess har de unga bland annat dödshotat familjen, ropat glåpord samt åkt moped och tutat utanför familjens hus både under skoltid och på helger och nätter.

Familjen har varit mål för de ungas mobbning i två år, säger de till tidningen. Först tog skolcentret problemen på allvar, men inget hände och efter en tid slutade rektorn svara på deras mejl, säger de till Keski-Uusimaa.

Jokelan koulukeskus
Bildtext År 2007 dödade skolskjutaren Pekka-Eric Auvinen nio personer på Jokela skolcentrum i Tusby.

Skolcentret är det samma där skolskjutaren Pekka-Eric Auvinen dödade nio personer år 2007.

Inga svar från rektorn

År 2021 beslöt sig Risto Malin för att göra en förvaltningsklagan till kommunen om läget vid skolan. Han har inte själv några barn i skolcentret och är inte part i elevernas konflikt med skolcentrets grannar, utan säger att han följt läget med oro och därför krävde öppenhet om problemen och vilka åtgärder som tagits.

Vad är en förvaltningsklagan?

– Mitt barn gick i dagis invid skolcentret. En rast körde eleverna rally med sina mopeder genom parken bredvid dagiset, utan hjälm dessutom, säger Malin.

Han säger också att trakasserierna inte riktat sig endast mot den ena grannfamiljen, utan att de är väldigt vanliga.

I efterhand insåg vi att vi borde ha behandlat ärendet som en förvaltningsklagan

Virpi Sailas, Tusbys dåvarande bildningsdirektör

Händelsekedjan började med att Malin tog kontakt med skolcentret.

– Rektorn vägrade svara. Jag skickade ganska många meddelanden. Efter några veckor tog jag sedan kontakt med bildningssektorn. Ingen svarade där heller, så då skrev jag en förvaltningsklagan om saken.

Rektor och bildningsdirektör behandlade klagan om deras egna agerande

I mejlets rubrik står det att det är frågan om en förvaltningsklagan. Malin uttrycker i sin klagan oron för situationen vid Jokela skolcentrum, och kritiserar bland annat högstadiets rektor Tuomo Tenhunens och bildningsdirektör Virpi Sailas agerande, samt att de inte svarar då man tar kontakt med dem.

Kort efter att han skickat sin klagan får han svar, där Sailas redogör för vilka åtgärder som vidtagits på skolan, och lite senare får han en dylik rapport av Tenhunen. Bägge tjänstemännen är ändå jäviga, eftersom klagan bad om att deras agerande skulle granskas. Kommunen ger inget utlåtande kring om tjänstemännens agerande brutit mot lagen, eller om själva klagan har slutbehandlats. I svaren skrivs heller inget om tjänstemännens agerande.

Nya årskullar har börjat hänga med. Bland annat har unga blivit rånade med knivhot

Risto Malin

Malin för saken vidare till Justitieombudsmannen.

JO kritiserar i sitt avgörande att klagan inte behandlats på ett lagenligt sätt, att tjänstemännen låtit bli att jäva sig och konstaterar att tjänstemännen och Tusby kommun brutit mot förvaltningslagen. Dessutom får kommunen kritik för att stadsstyrelsen sekretessbelagt dokument kring själva JO-klagan då den behandlats.

Sailas svarar inte på varför hon lät bli att jäva sig

Virpi Sailas valdes till Kyrkslätts nya kommundirektör i början av maj. Hon har inte än tillträtt i tjänsten utan fungerar ännu som kanslichef i Tusby. Fram till hösten 2021 jobbade Sailas som Tusbys bildningsdirektör.

Sailas nekar till en intervju, men går med på att svara på frågor per e-post.

”Som bildningsdirektör såg jag till att ärendet utreddes av olika aktörer. I efterhand insåg vi att vi borde ha behandlat ärendet som en förvaltningsklagan.”

Hon betonar att själva klagan behandlades på nytt i fostrans- och bildningsnämnden. Det skedde i slutet av 2022, två månader efter JO:s beslut. I beslutet skriver nämnden under JO:s kritik, men konstaterar att klagan inte ger orsak till ytterligare åtgärder.

Enligt Sailas har problemen vid skolcentret lösts, i samarbete mellan personalen, vårdnadshavarna och polisen.

”Läget är lugnt just nu”, skriver hon.

Trots upprepade frågor om varför Sailas inte jävade sig svarar hon inte.

”Läget i Jokela har bara blivit värre”, säger Malin

Rektorn för Jokelan yläaste, Tuomo Tenhunen, skriver till Svenska Yle att läget vid skolcentret lugnat sig.

”Mängden respons om elevernas beteende har minskat drastiskt”, skriver han.

Han säger att skolan försöker svara på frågor inom en rimlig tid, men medger att det inte alltid varit möjligt att svara genast på grund av brådska. Han skriver att orsaken att han inte jävade sig var att han inte förstod att det handlade om en förvaltningsklagan.

”Det behandlades som om det var respons från en kommuninvånare”, skriver Tenhunen.

Det är två år sedan Tusbybon Malin klagade om läget vid Jokela skolcentrum. Enligt honom har situationen bara blivit värre.

– Nya årskullar har börjat hänga med. Bland annat har unga blivit rånade med knivhot.

Det är så gott som omöjligt att få kontakt med skolan om man inte själv har barn där, säger Malin.

– De svarar varken i telefon eller på e-post.

Diskussion om artikeln