Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Slamtransporten kommer att skötas av kommunerna – Högsta förvaltningsdomstolen beslöt sig för att inte behandla besvär

En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.
Bildtext Ett företag i Askola lämnade in en ansökan om besvärstillstånd som nu avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Slamtransporten i västra och östra Nyland har diskuterats i nästan 10 år. Efter HFD:s beslut om att inte bevilja besvärstillstånd är ärendet nu avslutat.

– Nu är processen över, nu går det inte längre att besvära sig över Högsta förvaltningsdomstolens beslut, berättar Pamela Ek som är ansvarig avfallsinspektör vid Nylands avfallshanteringsenhet.

Frågan kring slamtransporten i västra och östra Nyland har varit en långkörare som pågått i snart 10 år men nu har ärendet fått ett avslut.

År 2021 beslutade Nylands avfallsnämnd att slamtransporten skulle skötas av kommunerna. Beslutet fick en hel del motstånd och flera besvär lämnades in. Ärendet gick förra året vidare till Högsta förvaltningsdomstolen då ett företag i Askola ansökte om besvärstillstånd men nu har HFD beslutat att inte bevilja det.

– Beslutet från 2021 har nu vunnit laga kraft och vi fortskrider enligt det, säger Ek.

Lovisa sist ut

Från och med nästa års höst kommer kommunerna i området att stegvis ta över ansvaret för slamtransporten, med start i väst och därifrån vidare österut i geografisk ordning.

Det här innebär att Hangö kommer att vara den första kommunen som tar sig an det nya systemet och Lovisa den sista. Om allting går som planerat kommer alla kommuner i området att sköta slamtransporten år 2026.

Kommunerna som berörs är Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis. Fastighetsägare kommer att kunna beställa slamtömningstjänster från det kommunala avfallsbolaget Rosk n' Roll som konkurrensutsätter och övervakar tömningarna.

I nuläget är det privata företag som sköter slamtransporten och tömningen av slamavskiljare, och invånarna har själva kunnat välja vem de anlitar. Det nuvarande systemet har däremot kantats av problem, då många av företagen inte följt de riktlinjer som gäller för rapportering av slamtransporter.

Då kommunerna tar över ansvaret hoppas man på att det kommer att bli lättare för myndigheterna att övervaka att slambehållare töms regelbundet. Samtidigt är det många som uttryckt oro kring att mindre företag möjligen kommer att falla bort till förmån för större företag då tjänsterna konkurrensutsätts.