Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Dubbelt fler kommer ha diabetes år 2050 – många av fallen skulle gå att undvika, men inget görs

En person sticker in en insulinspruta i magen.
Bildtext I framtiden kommer allt fler lida av diabetes, specifikt diabetes typ 2 som går att förebygga. I Finland 400 000 människor diabetes typ 2 och 50 000 diabetes typ 1.
Bild: Yuri Arcurs / AOP

Drygt 529 miljoner människor världen över lider av diabetes, en av våra tio dödligaste sjukdomar. År 2050 kommer 1,3 miljarder människor ha diabetes, de flesta av dem diabetes typ 2.

Diabetes typ 2, den typ av diabetes som går att förebygga, utgör i dagens länge 95 procent av alla diabetesfall.

Ny forskning i The Lancet visar att diabetesfallen kommer fördubblas på mindre än 30 år från 529 miljoner fall i dag till 1,3 miljarder år 2050.

Alla länder kommer se en ökning i antalet personer med någon typ av kronisk sjukdom, enligt den globala forskningen som är den mest omfattande sjukdomsanalysen för år 2050.

Det här beror ökningen på

Enligt forskarna kommer diabetesfallen öka på grund av ett gap av ojämlikhet mellan länder, men också på grund av rasism.

Men fallen också såklart också på grund av diet, motion, rökning och alkohol. Människor lever allt ohälsosammare och speciellt vårt ätande har förändrats, säger forskaren Liane Ong som är en av dem bakom studien.

Diabetes typ 2 ökar speciellt bland äldre vuxna.

– Under loppet av 30 år har olika länder gått från mer traditionella matvanor, som att äta mer frukt och grönsaker och annan sund mat, till att äta mer processad mat, säger hon.

Diabetes – typer, orsaker, symtom och behandling

Enligt forskaren Liane Ong kommer två tredjedelar av alla vuxna med diabetes år 2045 att bo i låg- eller medelinkomstländer. Men också i rika länder blir diabetes vanligare, speciellt bland minoriteter.

Exempelvis i USA ser man att diabetes är vanligare bland svarta, latinamerikaner, asiater och ursprungsbefolkningen.

– Rasistisk politik såsom bostadssegregation påverkar var människor bor, deras tillgång till hälsosam och tillräcklig mat samt vårdtjänster. Utmaningen är att vi inte riktigt ser någon typ av ingripande som kommer fixa allt, säger forskaren Leonard Egede.

”Utmanande för varje hälsovårdssystem”

Diabetesfallen väntas öka speciellt mycket i Nordamerika, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien.

Ökningen i diabetesfall kommer kosta världens samhällen dyrt, utöver att det för dem som insjuknar i sjukdomen innebär en stor omställning och kostnad.

– Diabetes ökar i rask rakt och det här är inte bara alarmerande, utan också utmanande för varje hälsovårdsystem i världen, säger Liane Ong som tillägger att många diabetiker också kan få problem med hjärtat eller drabbas av stroke.

Närbild av en person som håller i en insulinpump.
Bildtext Det finns olika behandlingssätt för diabetes. En del väljer att vårda sjukdomen med en insulinpump.
Bild: Lauriëtte de Ruiter / Alamy/All Over Press

Forskarna konstaterar att världen underskattat hur enorm sjukdomen är och vilka hot den utgör.

”Diabetes kommer vara en avgörande sjukdom för det här århundradet”, skriver forskarna.

Källor: AFP, Reuters, The Lancet