Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fågelinfluensan utvecklas i snabb takt – snart smittas kanske människor lättare

Hönor vid Tuiskula gård i Sjundeå.
Bildtext WHO rekommenderar att man ska vaccinera sina fjäderfän.
Bild: Charlotte Lindroos / Yle

Risken för att en människa smittas av fågelinfluensan är fortfarande låg, men experterna menar att mängden fall av viruset bland däggdjur tyder på en oroväckande ökning.

Fågelinfluensan är aggressivare än någonsin, och utvecklas aktivt, konstaterar experter.

Ända sedan fågelinfluensan H5N1 dök upp under nittiotalet har den främst spridits under specifika tidpunkter på året och i små grupper.

Det här förändrades i mitten av 2021. Richard Webby, forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO), uppger för AFP att ”någonting hände” då som förändrade fågelinfluensan helt och hållet.

Sedan dess har viruset smittat året runt och spridit sig till nya områden, vilket i sin tur har lett till massdöd bland såväl vilda fåglar som fjäderfän.

Allt fler däggdjur bär på fågelinfluensa

Enligt Webby var utbrottet 2021 det största utbrottet av fågelinfluensa som vi någonsin har sett.

Enligt undersökningen som han gjort ökade virusets virulens då det nådde Nordamerika jämfört med i Europa. Virulensen ökar risken för allvarligare sjukdomar.

Webby understryker ändå att risken för allvarliga sjukdomar i samband med fågelinfluensa är relativt liten för människor, i alla fall tills vidare.

– Viruset är inte statiskt. Det förändras hela tiden.

Det är fortfarande ovanligt att människor smittas, men det tycks bli vanligare för andra däggdjur att bära på viruset. Webby anser att det är ett väldigt oroväckande tecken.

Fågelinfluensa binder sig ofta till andra receptorer i värdcellerna än vad människovirus gör, visar Webbys forskning.

– Det behövs bara två eller tre små förändringar i ett virusprotein för att det ska börja bita på människor också, säger Webby.

Delade åsikter om vaccinering

Ett sätt att hindra virusets framfart skulle vara att vaccinera sina fjäderfän, säger Webby.

Vissa länder har redan haft vaccineringskampanjer för fjäderfän, medan andra länder är tveksamma.

Christine Middlemiss, expert inom veterinärmedicin från Storbritannien, ifrågasätter vaccinering eftersom viruset förändras i så snabb takt.

I Finland vaccineras inte fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensan. Enligt Livsmedelsverkets specialist Hanna Lounela förekommer fågelinfluensa inte så ofta i Finland att vaccin skulle vara lönsamt.

Källa: AFP/STT