Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allemansrätten blir könsneutrala jokaisenoikeus på finska – hur blir det med svenskan? Språkvårdaren svarar

Maj-Helen Köhler i svampskogen.
Bildtext Forststyrelsen kommer i framtiden tala om ”jokaisenoikeus” när de menar allemansrätt på finska. Forststyrelsen ändrar inte svenska allemansrätten.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Forststyrelsen väljer att byta ut finskans ”jokamiehenoikeus” till könsneutrala ”jokaisenoikeus”. Språkvårdare Mia Falk tror det har att göra med hurdana associationer vi gör med orden.

Forststyrelsen har bestämt sig för att ersätta finska ordet för allemansrätt, jokamiehenoikeus, med jokaisenoikeus (på svenska ungefär ”allas rätt”) på deras kommunikationskanaler.

”Våra ord påverkar vårt tankesätt, och vi vill att vår kommunikation ska bidra till att uppnå jämlikhet”, säger Liina Aulin, som är kommunikationsansvarig på forststyrelsen, i ett pressmeddelande.

Aulin syftar på att de valde ett ord utan ”mies” i sig.

Forststyrelsen: Allemansrätten gäller på svenska

Fortstyrelsen planerar inte att göra en liknande förändring på svenska, trots att svenskans ”allemansrätt” också har ordet ”man” i sig.

Mia Falk, myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken (Kotus) ifrågasätter om vi verkligen behöver ett nytt ord för allemansrätt.

– Jokaisenoikeus är inte ett ord som Forststyrelsen själva har hittat på. Det var redan ett etablerat begrepp bland många, säger Falk.

Hon förtydligar att finskspråkiga kan ha sett ett behov för ett mindre könsladdat ord, medan svenskspråkiga inte har gjort det.

– Till skillnad från ”mies”, som tydligt har en maskulin ton, så har ”man” en dubbel betydelse på svenska. Det betyder ju varelse av manligt kön, men det används också av många bara i betydelsen ”person”.

”Allemansrätten har aldrig avsett bara män”

Ändå förnyas vissa svenska ord med ”man” i sig i jämlikhetens namn.

Falks teori är att det beror mycket på ordets innebörd och relation med könsroller. Hon nämner begreppet riksdagsman, som numera är föråldrat och har ersatts med ordet riksdagsledamot.

– Riksdagsman är mer laddat, eftersom det fanns en tid då bara män var tillåtna i riksdagen. Det gör riksdagsman till ett exkluderande ord.

– Allemansrätten har däremot aldrig avsett bara män. Det har alltid varit för alla, vilket är varför jag tror att det helt enkelt inte finns ett behov för ett nytt ord.

Falk understryker att det här är hennes personliga teori.

Har du någon idé på vad ett ersättande, neutralare ord för ”allemansrätt” kunde vara?

– Som språkvårdare är det inte mitt jobb att avgöra om ett ord är rätt eller fel och välja ett nytt alternativ. Jag tror på att ifall det uppstår en tillräckligt stark känsla bland de som pratar svenska att ordet allemansrätt känns fel, så kommer ett nytt ord att bildas.

Falk avslutar med att konstatera att det finns en stor chans att ordet allemansrätt aldrig kommer att väcka tillräckligt stora känslor för att det ska ske en förändring.