Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arkeologikurs i Jäkärlä ger deltagarna unik möjlighet till historiska upptäckter

En man och tre barn gräver efter arkeologiska fynd i skogen.
Bildtext Barn och vuxna deltar ivrigt i utgrävningarna.
Bild: Erik Pietari Matilainen / Yle

I Jäkärlä i norra Åbo, har man upptäckt en av stadens äldsta bosättningar. Ett betydelsefullt fynd har gjorts i området - resterna av ett stenåldershus. Det berättar Jan Fast, en erfaren arkeolog som har lett arkeologikurser i många år.

Jäkärlä är ett viktigt arkeologiskt område för sydvästra Finland. Kvarlevorna från området sträcker sig 6000 år tillbaka i tiden. I området började man med arkeologiska utgrävningar redan 1907 och då identifierade man en speciell kultur, känd som Jäkärläkulturen.

Jäkärläkulturen är en arkeologisk term för stenåldersgemenskapen som existerat i området. Gemenskapen kännetecknas av dess anknytning till havet, Jäkärlä-keramiken och de unika formerna på vissa verktyg. Jäkärläkulturens epok var 4050-3850 före vår tideräkning.

– Gruppen var aktiv i endast 200-300 år, vilket ur en arkeologisk synvinkel är en kort tid. Speciellt med Jäkärlägruppen är att de lyckades bevara sin särart under denna tid, trots att Finland samtidigt fick ett enormt befolkningstillskott, säger Fast.

Man i glasögon med blå t-tröja med tryck poserar i en skogsglänta
Bildtext Jan Fast anser att Jäkärlä är en viktig arkeologisk plats i Finland.
Bild: Erik Pietari Matilainen / Yle

Det är första gången man hittat en husgrund från Jäkärlägruppens tid i Finland och fyndet är stort. Husgrunden har delvis varit nergrävd, som gjort att fyndet kunde hittas. Jan Fast hoppas att man kan fortsätta undersöka husgrunden i många år framöver.

Fredlig eller krigisk samexistens för stenåldersbosättningarna?

Viktigt för arkeologerna som forskar i Jäkärläkulturen är att förstå hurudana kontakter gruppen hade med utomstående.

– Vi undersöker brytningsskedet mellan stenåldersbosättningarna och Jäkärlägruppens kontakter med den typiska keramiska bosättningen. Vi försöker se ifall kontakterna var fredliga eller krigiska, säger Fast.

Vissa fynd pekar på fredlig samexistens mellan bosättningarna, samtidigt som andra fynd visar på ett abrupt och krigiskt slut för Jäkärlägruppen. Stenåldershuset som hittats har exempelvis ödelagts, vilket tyder på att samexistensen inte varit fredlig.

”Gemenskapen är viktig och det är unikt och sällsynt att ha möjlighet att delta i utgrävningar i Finland”

I tre år har Åbo svenska arbetarinstitut ordnat kurs i arkeologisk utgrävningsteknik i Jäkärlä. Kurserna har varit mycket populära med både barn och vuxna som deltagare.

Deltagarna i årets kurs ansåg att gemenskapen under kursen var viktig. Flera av kursdeltagarna gjorde intressanta fynd, såsom keramikbitar med mönster, verktyg och delar av en stenåldersyxa.

Deltagaren Erika Lindström hade tur under utgrävningarna.

– Jag hittade många fina keramikavslag med häftiga mönster och verktyg. Kanske det har varit en liten verkstad på platsen jag gjorde fynden, säger Lindström.

Pojke i grå fiskehatt visar upp sitt arkeologiska fynd, en sten som man har tillverkat verktyg med.
Bildtext Otto Björkman gjorde ett spännande fynd, en sten som man tillverkat verktyg med.
Bild: Erik Pietari Matilainen/ Yle

Hans Hästbacka har deltagit i kursen flera gånger. Hästbacka uppskattar kursen, oavsett om han gör fynd eller inte.

– Gemenskapen är viktig och det är unikt och sällsynt att ha möjlighet att delta i utgrävningar i Finland, säger Hästbacka.

En vuxen och två barn gräver efter arkeologiska fynd i skogen.
Bildtext Hans Hästbacka och två barn gräver efter fynd.
Bild: Erik Pietari Matilainen / Yle
Sandgrop på arkeologisk utgrävningsplats i Jäkärlä.
Bildtext I gropen gjordes många arkeologiska fynd.
Bild: Erik Pietari Matilainen/ Yle