Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utskott vill renovera Kasköbanan: ”Det handlar om en betydande investering för framtiden”

Uppdaterad 27.06.2023 12:45.
Ett järnvägsräls. Bredvid rälsen syns åkrar och elledningar.
Bild: Elina Niemistö / Yle

Den nedläggningshotade Kasköbanan bör uppgraderas till modern och trafikerbar kondition. Det anser Sydösterbottens regionutskott.

Turerna kring Kasköbanans vara eller icke-vara har varit många. I slutet av maj meddelade Trafikledsverket att en nedläggning av Kasköbanan är det bästa alternativet.

Enligt Trafikledsverket är det inte lönsamt att renovera banan då kostnaderna skulle vara kring 240 miljoner euro.

Nu skriver Österbottens och Södra Österbottens handelskamrars gemensamma Sydösterbottens regionutskott i ett pressmeddelande att en grundläggande renovering skulle behövas för att stöda de planerade investeringarna i regionen.

Investeringar på cirka tio miljarder euro planeras för det område som berörs av Kasköbanan. Metsä Boards investering i en falskartongfarbrik på cirka en miljard euro planeras i Kaskö och investeringar i vätgasfabriker och en råstålsfabrik av samma storlek planeras i grannkommunen Kristinestad.

Dessutom tillhör Kaskö hamn det europeiska TEN-T övergripande nätet, vilket kräver att hamnen har en järnvägsförbindelse.

En grundläggande renovering av Kasköbanan skulle inte endast gagna ovan nämnda investeringar, utan även många andra företag som transporterar varor via Kaskö hamn

Sydösterbottens regionutskott

Utskottet är förvånade över slutsatserna att stoppa trafiken på banan. De anser att investeringsvågen i Västra Finland är utan motstycke och det är kortsiktigt att avlägsna någon av regionens transportinfrastruktur nu när även internationella investerare är intresserade av regionen.

”Storskaliga industriinvesteringar är samhälleligt mycket lönsamma och betalar sig snabbt tillbaka. Investeringarna medför arbetstillfällen och skatteintäkter till Finland, så satsningen på Sydbotten-banan handlar om en betydande investering för framtiden”, skriver utskottet.

Dessutom anser utskottet att järnvägstransporter är den mest effektiva och miljövänliga formen av landtransporter med en överlägsen kapacitet jämfört med lastbilstransporter.

”Nu är det dags att stoppa den långa jojo-rörelsen kring Kasköbanans reparationsbeslut och renovera banan till funktionsdugligt skick. Näringslivets investeringar kräver långsiktiga beslut och en stabil miljö.”

Diskussion om artikeln