Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Olaglig uppsägning kostar Finlands Röda Kors 70 000 euro – verksamhetsledare väljer att sluta efter ett år

Uppdaterad 29.06.2023 09:49.
Kvinna bär på en mapp.
Bildtext Frida Nylund jobbar sin sista dag på Röda korset den sista juni.
Bild: Louise Bergman

I maj dömdes FRK för olaga uppsägning av en anställd på flyktingförläggningen i Kristinestad. Det är andra gången som rätten konstaterar att FRK, Österbottens svenska distrikt brutit mot lagen.

Det handlar om händelser några år bakåt i tiden, då en anställd på flyktingförläggningen i Kristinestad blir uppsagd. Det är i maj 2020. Tiden innan uppsägningen har, enligt den uppsagda, präglats av hot och trakasserier från en person i chefsställning.

Flyktingförläggning i Kristinestad har funnits i 14 år

Domen kommer i slutet av maj, uppsägningen är olaglig. Dessutom konstaterar Österbottens tingsrätt att den tidigare anställda har blivit utsatt för kränkningar och trakasserier av sina överordnade.

Domen blir dyr för FRK Österbottens svenska distrikt, som ska betala den tidigare anställda drygt 32 000 euro plus nästan 20 000 euro i rättegångskostnader. Utöver det här ska FRK betala drygt 16 000 euro till Sysselsättningsfonden.

FRK väljer att inte överklaga domen.

– Domslutet visar att vi hade agerat fel och då får man ta konsekvenserna. Sedan får vi ta lärdom av det som hänt och utveckla arbetet så att motsvarande situation inte uppstår framöver, säger verksamhetsledaren Frida Nylund.

”Visst var det en jobbig känsla. Både som verksamhetsledare och som människa känns det tungt att höra båda parterna i fallet.”

Nylund jobbade inte på FRK då händelserna som ledde fram till domstolsförhandling inträffade, men som verksamhetsledare var hon med vid rättegången i mars. Hon säger att det var tunga dagar.

– Visst var det en jobbig känsla. Både som verksamhetsledare och som människa känns det tungt att höra båda parterna i fallet.

Åtgärda tystnadskultur

Frida Nylund börjar som verksamhetsledare för FRK i Österbotten sommaren 2022. Hon hamnar genast i hetluften.

– När jag började så var det en stor mediestorm, där tidigare anställda lyfte fram att det har förekommit osakligt beteende och trakasserier på flyktingförläggningen i Kristinestad.

Nylund tar, tillsammans med styrelsen och hela personalen, itu med ett omfattande utvecklingsarbete. Med hjälp av två utomstående konsulter har man under det gångna året jobbat för att skapa en bättre arbetsmiljö.

– Vår tanke var inte någon ”quick fix”, utan att det ska vara ett långsiktigt arbete för att skapa en bättre arbetsplatsmiljö.

Nylund nämner att man försökt komma åt en tystnadskultur. Dessutom har man skapat större bredd i ledarskapet med tydligare befogenheter och arbetsbeskrivningar.

Kvinna jobbar vid en dator.
Bild: Louise Bergman

De två chefer som pekats ut som de som mobbat och trakasserat jobbar inte längre på FRK:s flyktingförläggning.

– Nej, de jobbar inte på flyktingförläggningen mera. Ingendera har blivit uppsagd, men de är inte kvar.

Hur ser framtiden för flyktingförläggningen i Kristinestad ut?

– Vi förlorade den upphandling som Migrationsverket ordnade i våras och har just nu ett tillsvidareavtal med Migri. Men Migri ordnar en ny upphandlingsrunda i höst.

Stor personalomsättning

Frida Nylunds tid på FRK i Österbotten blir rätt kort. I våras sa hon upp sig och sin sista dag på Röda Korset gör hon sista juni.

Ny verksamhetsledare för FRK Österbottens svenska distrikt är ekonomie magister Tom Hellström.

Frida Nylund medger att det varit ett år med många utmaningar, men också härliga människomöten, engagemang och förändring. Orsakerna till att hon slutar vill hon inte gå in på.

– Det är ett personligt beslut som jag bara diskuterar med min familj och mina närmaste.

Nu ska Frida Nylund allra först ha semester. I höst ska hon bland annat slutföra sina studier i socialpolitik.

– Jag ska göra min magisterexamen i socialpolitik klar. Sen får vi se.

Ny chef för flyktingförläggningen i Kristinestad söks som bäst.

Styrelseordförane för Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt är, sedan i april, Rosmeriany Nahan-Suomela. Hon är ekonom och jobbar bland annat som utbildningsledare på yrkeshögskolan Novia. Nahan-Suomela efterträdde Ann-Mari Audas-Willman.

Röda Korsets bortglömda principer - Spela upp på Arenan

Artikeln updaterad kl.9.48 med information om vem som är ordförande för FRK i Österbotten.

Diskussion om artikeln