Hoppa till huvudinnehåll

Politik

EU:s satsning på att återställa natur föll i parlamentets miljöutskott: ”Har aldrig sett så mycket desinformation”

Uppdaterad 27.06.2023 20:06.
Skog i solnedgång. Bilden är tagen från ett berg.
Bildtext EU:s lagförslag gick bland annat ut på att skydda skogen, vilket kunde ha blivit dyrt för Finland.
Bild: Alamy / All Over Press

Finland ville fälla förordningen som kan innebära omfattande kostnader. Lagen har röstats ner i tre av EU-parlamentets utskott, men Silvia Modig (VF) tror att lagen fortfarande kan godkännas.

Europaparlamentets miljöutskott har röstat emot förordningen om att återställa natur. Marginalen i omröstningen var den minsta möjliga, 44 mot 44 röster, vilket inte räckte för en majoritet. Utskottet föreslår nu att parlamentet röstar emot förordningen.

”Det här är redan det tredje bakslaget för kommissionen, eftersom också fiskeutskottet och jordbruksutskottet har motsatt sig förslaget. Det bådar gott inför plenum i juli, där vi slutligen beslutar om förordningen”, skriver Petri Sarvamaa på Twitter.

Sarvamaa är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, som är med i parlamentets största politiska grupp Europeiska folkpartiet, EPP.

Silvia Modig: EPP bytte ut utskottsmedlemmar

Silvia Modig, Europaparlamentariker för Vänsterförbundet, tror att lagen har en lika stor chans som tidigare att godkännas trots att den har stött på motstånd i tre utskott på rad.

– Jag tittade på EPP:s rader i vårt utskott och jag har aldrig sett de här människorna förut. Det vill säga, de har inte låtit sådana människor komma och rösta som skulle ha röstat för det här, säger Modig.

Enligt Modig kan EPP ändå inte byta ut någon i plenum. Lagen kommer att gå till plenum, där parlamentarikerna kan komma med ändringsförslag som vanligt.

Modig säger att det kommer att kräva lite mer kompromisser eftersom lagen föll i utskottet.

– En svag text är ändå bättre än ingen lag alls.

Silvia Modig talar, närbild från sidan.
Bildtext Silvia Modig (VF) säger att EPP-gruppen är rädd att förlora röster till ytterhögern.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Sarvamaa kontrar med att EPP-gruppen internt har bestämt att de inte ska stödja kommissionens återställningsförslag.

”På grund av det har EPP inte tillåtit de suppleanter som är emot vår linje att rösta i stället för deras kollega på miljöutskottets omröstning” skriver Sarvamaa i ett e-postmeddelande till Svenska Yle.

Han understryker att det alltså inte handlar om att en europaparlamentariker inte har fått använda sitt mandat i ett utskott där hen själv är medlem.

”EPP genomför desinformationskampanj”

Lagens kritiker argumenterar framför allt att den kommer att leda till oskäliga kostnader, bland annat för jordbrukare.

– Det underliga med motståndarnas syn är att de tycks tänka att alternativet att inte göra någonting inte skulle kosta någonting. Det är inte sant. Det finns en prislapp på att inte göra någonting och den prislappen är större, säger Silvia Modig.

Modig är inte nådig mot EPP:s sätt att behandla frågan.

– Allt det som EPP har klagat på, det var inte ens med längre i texten som vi röstade om i dag. Deras motstånd har ingenting att göra med de här kompromisserna vi har förhandlat fram.

Enligt Modig handlar motståndet om att centerhögern är rädda för att för att förlora röster till ytterhögern.

– De försöker gå in på extremhögerns tomt och säga: ”Vi skiter också i naturen, det är helt okej att rösta på oss”.

Modig anklagar också EPP för att en desinformationskampanj om lagen.

– Jag har aldrig under mina år i politiken sett så här mycket lögner och desinformation.

Sarvamaa håller inte med om att det är frågan om desinformation, utan tycker att det handlar om grundläggande skillnader i synsätt.

Han uppger att EPP:s motivering för att rösta emot lagen bland annat är att den skulle orsaka svårigheter för Europas tryggade livsmedelsförsörjning, särskilt för skogs- och lantbruk.

”Jag ser det som så att lagen på kort sikt garanterat skulle påverka den europeiska livsmedelstryggheten. Det är sant att den också på lång sikt skulle ha en inverkan, men den här enskilda lagen varken får eller ska vara den enda strategiska åtgärd som vidtas för att trygga vår tillgång till mat.”

Hade varit dyr lag för Finland

Lagen om att återställa natur har haft motvind ända sedan Europaparlamentets mest inflytelserika grupp Europeiska folkpartiet (EPP) valde att motsätta sig EU-kommissionens förslag i våras.

Om Europaparlamentet fäller förordningen i stora salen skickas lagen tillbaka till EU-kommissionen för ny beredning. Det kommer att ske först efter EU-valet nästa år.

Finlands linje är också att försöka fälla förslaget – eller att få till stånd omfattande förändringar.

Enligt riksdagens stora utskott är problemet framför allt de höga kostnaderna. Enligt utskottet skulle de årliga kostnaderna ligga på omkring 750 miljoner euro i Finland fram till 2050. Tidigare var det tal om över 900 miljoner euro per år för Finlands del.

Enligt preliminära beräkningar skulle Finland få punga ut tredje mest i hela EU, efter Spanien och Frankrike.

Sarvamaa anser att Finlands andel av kostnaderna är orimligt stor jämfört med de andra medlemsländernas andelar.

”En ny förordning kommer helt säkert att presenteras, förhoppningsvis med ett mer balanserat tillvägagångssätt”, sade han.

Förordningens motståndare var i minoritet då EU:s miljöministrar godkände medlemsländernas ståndpunkt förra veckan.

Förordningen måste godkännas av såväl medlemsländerna som Europaparlamentet.

Texten uppdaterad klockan 13:29: det är en förordning, inte ett direktiv.

Texten uppdaterad klockan 20:00 med Sarvamaas kommentarer.