Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgarna har sagt sitt – staden ska återställa naturområden men även privatpersoner kan återställa sin egen gård

Uppdaterad 28.06.2023 12:06.
Natur fotat från luften.
Bildtext Vilka naturområden som ska återställas har inte ännu slagits fast, men den numera torrlagda våtmarken vid Älgsjö i Västerby friluftsområde är ett alternativ. Arkivbild.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Årets medborgarbudget i Raseborg på 100 000 euro ska fokusera på att återställa naturområden. Dessutom får staden nu mandat att driva miljöfrågor menar föreningen Raseborgs natur.

Medborgarbudgeten ger staden mandat att driva miljöfrågor aktivt

11:57

Solja Kvarnström, ordförande för föreningen Raseborgs natur, medger att hon blev uppriktigt överraskad att just deras förslag vann årets omröstning. Föreningens förslag att återställa naturområden i staden vann dessutom överlägset, vilket innebär att staden nu har ett mandat att aktivt föra miljöfrågor vidare, menar Solja Kvarnström.

– Raseborg har varit återhållsam när det kommer till miljöfrågorna, men årets medborgarbudget visar att invånarna ger staden ett mandat att driva de här frågorna, säger hon.

Man är redan igång

Årets medborgarbudget publicerades den 19 juni, men redan nu är arbetet igång. Raseborgs natur och Solja Kvarnström har nämligen redan haft sitt första möte med stadens tjänstemän. Maria M. Eriksson, miljöchef i Raseborg, deltog i det första planeringsmötet.

– Jag har faktiskt drömt om ett liknande projekt där staden kan informera invånarna om hur de kan hjälpa den biologiska mångfalden på sin egen gård till exempel genom att inte klippa hela gräsmattan, säger miljöchef Maria M. Eriksson.

Tre kvinnor ler mot kameran. De står på en pontonbro.
Bildtext Från vänster Maria M. Eriksson, Maria Eriksson och Solja Kvarnström är alla glada över medborgarbudgeten som ska återställa naturområden.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Raseborgs parkchef, som också heter Maria Eriksson, tror att hösten blir spännande. Till en början ska staden, tillsammans med experter om det behövs, fundera vilka naturområden man vill återställa. Totalt har ändamålet en budget på 100 000 euro.

– Det är både mycket och lite pengar beroende på var man börjar, men vi kommer att komma långt på den här summan, säger parkchef Maria Eriksson.

Vilka naturområden klarnar i höst

Raseborgs natur hade inga specifika naturområden i åtanke när de formulerade sitt förslag till medborgarbudget under våren. Solja Kvarnström säger att föreningen i första hand skickade in sitt förslag som en påminnelse om att återställa natur också är viktigt.

– Men vi vill ändå att de naturområden som nu berörs uppfyller några krav. Det måste vara naturområden där människor rör sig så att insatserna också blir synliga.

Gångbro över ett träsk.
Bildtext Den nya gångbron över Kvarnträsken är också ett resultat av ett medborgarinitiativ. Bron knyter samman Trollböle med friluftsområdet i Västerby.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Dessutom poängterar Solja Kvarnström att det måste vara frågan om områden, till exempel gräsmattor, som idag aktivt sköts och som nu återställs till ett naturområde.

Områden som berörs av medborgarbudgeten klarnar under hösten, men Raseborgs miljöchef Maria M. Eriksson nämner bland annat Älgsjö i Västerby friluftsområde som ett potentiellt alternativ.

– Där kunde man täppa igen diken för att återställa våtmarken kring sjön, berättar hon.

Diskussion om artikeln