Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utmanande att hitta sommarvikarier inom vården – i Österbotten är läget ändå bättre än i fjol

Sjukskötares hand vid en patientsäng.
Bildtext Det har blivit svårare att rekrytera vikarier inom vården de senaste åren. (Arkivbild)
Bild: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Österbottens välfärdsområde har lyckats rekrytera fler sommarvikarier än i fjol. På vissa vårdenheter kommer man ändå att begränsa verksamheten under sommaren.

Inom Österbottens välfärdsområde har man inför sommaren rekryterat över tusen sommarvikarier.

– Vi skulle kunna ta ännu fler än vi har fått, men vi har fler vikarier än förra sommaren, berättar chefsöverskötare Marjo Orava.

En bidragande orsak till att man har fler vikarier är att välfärdsområdet som organisation är större än för ett år sedan.

– Det är utmanande med de två stora yrkesgrupperna: sjukskötare och närvårdare, säger Orava.

Utöver vårdvikarier har välfärdsområdet anställt en del praktikanter som studerar inom social- och hälsovårdsbranschen, men inte har hunnit tillräckligt långt i studierna för att kunna fungera som vikarier.

Man har också anställt en del ungdomar som gör sin första bekantskap med arbetslivet, det vill säga sådana som tidigare anställdes av kommunerna. Vilka uppgifter de här personerna har varierar mellan olika vårdenheter, berättar Orava.

Överblicksbild av aulan vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Inga avdelningar kommer att stängas ner under sommaren, berättar Marjo Orava. (Arkivbild)
Bild: Kim Blåfield / Yle

Läget varierar från vecka till vecka

Exakt hur många platser som inte är tillsatta är enligt Orava svårt att bedöma, eftersom vikarieläget varierar från vecka till vecka. För att täcka behovet flyttar man en del personal mellan enheter.

Inga avdelningar stängs ner under sommaren. Däremot kan verksamheten begränsas en del, vilket enligt Orava är vanligt under sommaren.

– De öppna vårdenheterna har lite reducerad verksamhet och sköter främst brådskande ärenden.

På en del enheter med dygnetruntboende har antalet vårdplatser minskats.

50 fattas i Mellersta Österbotten

Inom Mellersta Österbottens välfärdsområde har man inte hittat personal till alla sommarvikariat. Av de totalt 400 platserna har man lyckats fylla 350.

De som saknas är 20 sjukskötare och 30 närvårdare. De tomma platserna finns inom specialsjukvården, primärvården och hemvården.

– Situationen är bekymmersam eftersom det inte finns någon säkerhetsmarginal, säger ledande överskötare Piia Kurkiala till Yle Kokkola.

I och med vikariebristen kommer man att tvingas begränsa verksamheten en del under sommaren. Tack vare att Mellersta Österbottens välfärdsområde har många, så kallade, interna vikarier kan man ändå hålla igång verksamheten på alla enheter.

Bänk utanför en sjukhusbyggnad.
Bildtext Inom Mellersta Österbottens välfärdsområde saknas 50 sjukskötare och närvårdare. (Arkivbild)
Bild: Jakob Lillas / Yle

”Har absolut blivit svårare”

Även om Österbottens välfärdsområde har lyckats bra med sin rekrytering i år säger Marjo Orava att det har blivit mer utmanande de senaste åren.

– Det har absolut blivit svårare. Bristen på vårdpersonal finns hela tiden, oberoende av årstid.

Personalbristen gäller hela landet. Orava berättar att välfärdsområdet hela tiden har tjänster som inte är tillsatta. Förutom de tidigare nämnda sjukskötarna och närvårdarna är det också svårt att rekrytera bland annat röntgenskötare och munhygienister.

– Vi måste börja arbeta mera för att hitta lösningar så att vi klarar oss med den personal vi får, säger Orava.

Hon vill ändå inte orsaka någon oro.

– Vi har kunnig personal och vi gör det som behövs för att säkerställa patienternas och klienternas vård.

Artikeln är delvis baserad på Yle Uutisets artikel Hoitajapula ei ole hellittänyt: Keski-Pohjanmaalle jäi lomakaudeksi 50 kesäsijaisen vaje, skriven av Iina Kluukeri.