Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland vill skärpa reserestriktionerna för ryssar

Trafikmärken och filguidning på vägen som leder över den ryska gränsen vid Raja-Jooseppi i Enare.
Bildtext Icke-nödvändigt resande från Ryssland begränsas redan nu. Statsstyrelsen vill ändå skärpa restriktionerna ytterligare för att förhindra missbruk.
Bild: Kirsti Länsman / Yle

Statsrådet behandlade riktlinjerna gällande ryssarnas inresemöjligheter till Finland på sitt möte på tisdagen. Planen är att åtminstone skärpa reglerna för fastighetsägarnas resor samt för arbetsresor till Finland.

Finland planerar att skärpa resemöjligheterna för ryska medborgare.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (TP-UTVA) har behandlat reserestriktioner för ryska medborgare på sitt möte på tisdagen.

Enligt TP-UTVA är restriktionerna för de ryska medborgarnas resor till Finland och via Finland till resten av Schengenområdet nödvändiga. De tycker också att restriktionerna måste skärpas för att förhindra missbruk av dem.

TP-UTVA anser att ryssarnas resor till landet fortfarande försätter Finlands internationella relationer i fara.

Trefaldiga skärpningar i planerna

Utrikesministeriets avdelningschef Jussi Tanner berättar att det ännu inte finns en tydlig linje för hur restriktionerna ska skärpas. Man planerar ändå att rikta restriktionerna mot ryska fastighetsägare.

– Planen är att fastighetsägaren i framtiden måste bevisa att hen måste vara på plats för att ett underhållsarbete ska kunna utföras, säger Tanner.

För tillfället är statsrådets principbeslut från september 2022. Enligt de nuvarande riktlinjerna kan personer som äger en fastighet i Finland resa in till landet för nödvändiga underhållsarbeten.

Dessutom ska möjligheterna att delta i inträdesprov skärpas. Tanken är att ryska medborgare bara ska få delta i inträdesprov som kan leda till en examen. Det betyder alltså att de inte skulle få söka in till folkhögskolor.

Den tredje planen är att begränsa arbetsresorna från Ryssland. Enligt Tanner är detaljerna ännu oklara, men ett alternativ skulle vara att bara tillåta arbetsresor som riktas till Finland.

– Det är egentligen den enda sortens arbetsresor som vi kan övervaka, säger Tanner.

Nytt principbeslut inom kort

Statsrådet kommer att fatta ett principbeslut om de politiska reserestriktionerna mot ryska medborgare.

Tanner uppskattar att principbeslutet från hösten 2022 kommer att förnyas snarast möjligt.

– Jag antar att beslutet kommer att fattas inom en vecka eller två, säger han.

Statsrådets principbeslut kommer att staka ut politiska riktlinjer för restriktionerna. Det är upp till myndigheterna att bestämma hur riktlinjerna ska följas i praktiken.

Enligt Tanner har helgens Wagneruppror i Ryssland inte påverkat beslutet att skärpa reserestriktionerna för ryssar till Finland.

– Riktlinjerna skulle ha förnyats oavsett. Vi har ändå noggrant följt med Rysslands situation och vi kommer att göra det i fortsättningen också.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Suomi aikoo kiristää venäläisten matkustusrajoituksia – kiinteistönomistajan olisi jatkossa osoitettava läsnäolon vaatimus, skriven av Antti Parviala. Svensk översättning och bearbetning av Anna Louhisto.