Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa lägger fram planförslaget för Valkom – men utan de ändringar som hamnen motsätter sig

fartyg i Lovisa hamn
Bildtext Ett fartyg i Lovisa hamn. Arkivbild.
Bild: YLE/Stefan Paavola

Planförslaget för Valkom med närområden ska läggas fram till påseende, men utan de förändringarna som näringslivs- och infrastrukturnämnden gjorde.

Det beslöt Lovisa stadsstyrelse på måndagens möte.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden hade gjort tre större förändringar som stadsstyrelsen nu strök.

Nämnden ändrade markanvändningen i generalplansförslaget för Estlandstriangeln så att den motsvarade huvudprinciperna i den nu gällande detaljplanen.

I den nedre delen av Estlandstriangeln har man i utkastet till delgeneralplanen ritat in ett grönområde på ett ställe där det nu finns småhus. Grönområdet ska skydda hamnens utvecklingsmöjligheter och övrig bosättning genom att det blir längre avstånd mellan hamnen och bostadsområdet.

– Husen får fortsättningsvis bli kvar men grönområdet begränsar nybyggnation på området närmast hamnen, säger stadsstyrelsens vice ordförande Tom Liljestrand (SFP).

Närings- och infrastrukturnämnden skulle ha velat stryka grönområdet där. I stället skulle nämnden ha velat beteckna skogen väster om järnvägsbanan som skyddsområde. Nämnden ville också att en vägförbindelse som tjänar hamnen skulle märkas ut väster om järnvägsbanan på generalplanens förslagskarta.

Bakom ett skogsparti skymtar en stor arbetsmaskin i en stor kolhög.
Bildtext Bakom ett litet skogsparti skymtar stenkolshögarna i hamnen. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

– Det var ganska betydande förändringar. Till exempel att de hänvisar till den gamla detaljplanen gällande bosättningen. Det ansåg vi vara en tillbakagång, för en delgeneralplan ska se framåt, säger vice ordförande Tom Liljestrand (SFP).

Han agerade ordförande i frågan då styrelsens ordinarie ordförande Arja Isotalo (SDP) var jävig liksom flera andra ledamöter. Stadsstyrelsens röster föll 4–4, så ordförande Liljestrands röst avgjorde.

Att planförslaget nu ska läggas fram till påseende betyder att Lovisabor och andra instanser kan komma med kommentarer och ändringsförslag. Enligt Liljestrand är det bättre att utgå från det ursprungliga förslaget än det ändrade, eftersom det enligt honom är mer neutralt.

Liljestrand tror det är lättare att ta bort saker från det ursprungliga planförslaget än att lägga till saker i ett planförslag som skulle ha ändrats enligt närings- och infrastrukturnämndens beslut.

Stadsdirektören sa hepp

Att ärendet alls kom upp på stadsstyrelsens möte berodde på att stadsdirektören använt sin övertagningsrätt. Det innebär att ett ärende som behandlats av en lägre myndighet överförs i sin helhet till behandling i stadsstyrelsen som då kan välja att besluta på samma eller annat sätt som den lägre myndigheten, i det här fallet näringslivs- och infrastrukturnämnden.

Syftet med delgeneralplanen är att stödja hamnverksamheten och anknytande industri-, lager-, och logistikverksamhet. Delgeneralplanen för Valkom ska också skapa förutsättningar för rekreationsområden och semestertomter, utveckla Valkom by och stärka naturvärdena.

Orsaken till att stadsdirektör Jan D. Oker-Blom ville att ärendet skulle behandlas på nytt var att de ändringar som gjordes av närings- och infrastrukturnämnden försämrar verksamhetsförutsättningarna för hamnen. Avlägsnandet av skyddszonen i Estlandstriangeln minskar på hamnområdet och begränsar användningen av det.

Enligt Oker-Bloms föredragning för stadsstyrelsen så stöder staden planerna på att ändra markanvändningen i delar av Estlandstriangeln genom såväl sina fastighetsaffärer som planläggningsarbete och insatser för hamnens verksamhetsförutsättningar.

Dessutom har Helsingfors Hamn, som är huvudägare i Lovisa Hamn, sagt att planförslaget i sin förändrade form inte uppfyller målen för planen och att planförslaget inte stämmer överens med andan i aktieägaravtalet.

Lovisa stad meddelar på sin webbplats då planutkastet finns framlagt.

Diskussion om artikeln