Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planen och prislappen för hybridarenan i Karleby är klara: ”Det här blir Karlebybornas gemensamma arena”

Uppdaterad 28.06.2023 11:16.
En  idrottsarena.

Nu är planen för hybridarenan i Karleby klappad och klar. Arenan som ska rymma maximalt 4500 personer har i dagsläget en prislapp på 56 485 000 euro, det är 15 000 euro under den satta budgeten.

Timo Sivula som är projektchef och vd för Karleby idrottspark är nöjd över att man kommit så långt, men det sista året har varit slitsamt.

– Det känns som om jag skulle behöva en semester, säger Sivula och skrattar. Men vi klarade våra mål, att komma under budget och vara klara till midsommar. Det är jag stolt över.

Men allra stoltast är Timo Sivula ändå över att arenan fått sin utformning tillsammans med över 100 Karlebybor. Samarbetet med föreningarna och evenemangsproducenterna har varit fruktbart.

– Vi har fått respons och idéer, som vi inte skulle ha fått utan de blivande användarna. Utan dem hade resultatet aldrig blivit så här bra. Det blir vår gemensamma idrottspark, säger Sivula.

En man som står med armarna i kors.
Bildtext Timo Sivula säger att han är imponerad över hur expertteamet lyckats lösa alla problem och jämka ihop allas viljor.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Hallen först och sen en fotbollsplan

Idrottsparken byggs av en allians som består av ett flertal företag inom planering och byggande. De ska tillsammans förverkliga projektet i sju faser. Den första etappen är att bygga en stor hall som kan användas för många ändamål, det handlar alltså inte om en renodlad idrottshall.

– Hallen kan flexibelt byggas om för att passa olika ändamål, även under en kväll. Det har varit en röd tråd att alla utrymmen ska kunna användas till flera ändamål, säger Sivula.

Hallen ska först bli klar och sen byggs en fotbollsplan utanför, de bildar tillsammans hybridarenan. Sivula hoppas på en byggstart redan till hösten.

– Det kändes förhoppningsfullt efter att jag deltog i stadsstyrelsens remissförhandling på måndag. De var positiva och gav oss i uppdrag att utforma ett beslutsfördrag som ska behandlas i augusti, säger Timo Sivula.

Bild av hybridarenan i Karleby.
Bildtext Så här ska hybridarenan se ut sedd från Sundet. Hallen i bakgrunden och fotbollsplanen med läktare utanför.
Bild: Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen

Hybridarenans hall ska lämpa sig för allehanda idrottsutövande så som löpning, cykling, kastgrenar, bollsporter, kampsporter, gymträning, dans, hoppgrenar och klättring. Klätterväggen blir imponerande och sträcker sig 16 meter upp.

Hallen kan anpassas för att användas av grupper bestående av 100 personer och använder man hela utrymmet ryms 4 500 personer in. Bara en travbana och hoppbacke fattas, säger Sivula när Yle Österbottens reporter frågar om man fått göra avkall på något för att hålla budgeten.

En arena för alla, inte för några få

En av principerna har varit att man ska kunna anordna både mindre och större evenemang, så som konserter, utan att förlora den intima stämningen, säger Sivula.

Det betyder att man vänder sig till arrangörer av allt från mindre seminarier till stora mässor och konserter. Dessutom kan man köra skåpbil rakt genom hallen för att snabbt lasta och lossa rekvisita.

– Det är inte en idrottsarena vi bygger och inte en konserthall, det är en arena för många ändamål, säger Sivula.

Ett exempel på det är att ekot i arenan inte är optimerat för vare sig konserter eller matcher, det ligger på 1,9 sekunder som funkar bra för båda, men inte är anpassat för varkendera.

– Det har varit en balansgång för att göra hallen så bra som möjligt för alla, inte bara för några få.

Det har varit en balansgång för att göra hallen så bra som möjligt för alla, inte bara för några få.

Timo Sivula, vd Karleby Idrottspark

Det sista året har varit tufft med tanke på prishöjningar och stigande räntor. Dessutom har man också gjort sitt bästa för att möta föreningarnas behov och önskemål utan att spräcka budgeten.

– Vi har hamnat att noggrant ta vara på möjligheter att förenkla och bygga billigare. Men jag tycker inte att vi kompromissat bort något, utan löst problemen tills vi hittat konsensus. Jag är så imponerad av hur teamet löst också stora problem.

– Nu börjar det vara dags att börja bygga, säger Timo Sivula.

Ökar stadens dragningskraft

Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg är nöjd över att man har hittat en lösning där både olika idrottsgrenar och andra aktiviteter kan samsas i hallen.

– Jag tycker att det är en jättebra lösning så här långt.

Han säger att det kan vara utmanande att hållas inom den föreslagna budgeten, inte minst med de höga räntorna. Målet ska ändå vara en hall som invånarna ska ha råd att utnyttja.

– Det ska vara billigt att använda, eller på en vettig nivå så att folk vill använda den, säger Sandberg.

Man i svart kostym står i en foajé.
Bildtext ”So far, so good”, säger Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Med de industrietableringar som är på gång i Karleby är det enligt honom viktigt att det förutom arbetsplatser också finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter för att locka inflyttare. I det avseendet kommer idrottsparken väl till pass.

Också den nyligen omvalda stadsdirektören Stina Mattila säger att hybridarenan skulle betyda mycket för staden.

– Det är jätteviktigt för oss. Det skulle betyda ett stort uppsving både för idrotten och för evenemangen.

Efter semestrarna kommer stadens organisation att se över finansieringen. Mattila hoppas att ärendet ska landa på stadsstyrelsens bord i slutet av augusti.

Artikeln är uppdaterad med Jonne Sandbergs och Stina Mattilas kommentarer 28.6.2023 klockan 11.15.