Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Finlands miljöcentral vill veta var i Borgå och Lovisa skarven rör sig – ber om hjälp av invånare

Skarvar som sitter i sina bon som är byggda i trädtopparna. Trädstammarna och stenarna på marken är vita av allt bajs.
Bildtext Skarven har länge varit yrkesfiskarens ovän då de äter upp fisken i havet.
Bild: Lone Widestam / Yle

Miljöcentralen vill veta var skarven påverkar fisken mest, och till det behövs invånarnas hjälp.

Var skarvarnas bon finns utreds noga varje år, men det finns många skarvar som miljöcentralen inte riktigt har koll på och det är i det sammanhanget de behöver hjälp från allmänheten.

Det är speciellt perioden utanför häckningsperioden som är knepig att hålla reda på.

– Det finns en större mängd skarv som vandrar på stora områden och vi vet inte riktigt var den finns. Och det finns många unga skarvar som inte häckar och som rör sig på stora områden, säger Juha Lumme som är överinspektör på närings-, trafik- och miljöcentralen.

Nu har Finlands miljöcentral startat ett projekt för att lokalt ta reda på skarvläget. Det här görs som ett pilotprojekt i Borgå och i Lovisa.

Massvis med skarvar som sitter i sina bon som är byggda i trädtopparna. Trädstammarna är vita av allt bajs.
Bildtext Tiotals skarvar har byggt bo på Notören vid Svartbäcksfjärden utanför Emsalö i Borgå.
Bild: Lone Widestam / Yle

Det är många yrkesfiskare i Östnyland som har klagar på att skarven äter upp fisken. Det är också de som själva är aktiva med att observera var skarven rör sig. Det är en orsak till att piloten inleds i Borgå och Lovisa. Är piloten lyckad kan projektet testas också i andra regioner.

För att få en bättre helhetsbild över var skarvarna finns utanför häckningsperioden och vad de äter får alla skicka in sina observationer till fågelinformationstjänsten Tiira.

Två skarvar som flyger.
Bildtext Håll ett extra öga på skarven i Borgå och Lovisas skärgård den här sommaren.
Bild: Lone Widestam / Yle

Varannan vecka under häckningsperioden kör forskare samma rutt för att kolla var storskarven håller till.

– Det är säkert många ställen som vi inte alls observerar. Det kan också hända att väderleken är sådan att man inte kan se på vissa ställen.

Juha Lumme säger att det är bra för slutresultatet att också få in utomståendes observationer.

– På många sätt är det bra att få lokalbefolkningen med i vår forskning.

Skarvar sitter i sina bon på trädtopparna på en ö. Träden är vita av allt bajs.
Bildtext Skarvarna bygger allt oftare sina bon i träd. Förutom att utsikten då är bättre kan det också ha något att göra med havsörnen.
Bild: Lone Widestam / Yle

Mängden skarv längs den östnyländska kusten har i stort varit densamma i flera år.

– Det har skett förändringar i de lokala kolonierna, det har kommit nya och vissa har försvunnit men den totala mängden skarvar har varit ganska stabil i många år. Det verkar som att de är ganska utspridda längs med kusten i hela Nyland.

Fienden bor vägg i vägg

Om skarven är yrkesfiskarens fiende är havsörnen storskarvens fiende. Ändå bor fienderna ofta på samma ö.

– Det är ganska intressant att de kan leva tillsammans. Fast havsörnen äter skarv så kan de häcka på samma ö. Troligtvis äter de nu och då några skarvar men samtidigt skyddar havsörnen skarvarna mot kråkfåglar och andra rovdjur. Kanske de har hittat någon balans sinsemellan.

Det är mycket tack vare havsörnen som storskarvens population inte har ökat sedan 2015.

Massvis med skarvar i ett träd. En skarv kommer flygande.
Bildtext En havsörn kan äta både storskarvens ägg och ungar samt stjäla fisk som storskarven har fångat. Dessutom skrämmer havsörnen bort vuxna storskarvar från deras bon, vilket gör storskarvens ägg och ungar till offer för jagande måsar och kråkfåglar.
Bild: Lone Widestam / Yle

Enligt en rätt ny undersökning påverkar det växande havsörnbeståndet både var storskarven placerar sina bon, hur stora häckningskolonierna är och hur många ungar som föds.

– Under de senaste åren har vi märkt att skarvkolonierna har flyttat till inre skärgården och mot fastlandet. Förut var de i den yttre skärgården.